Hij zegt:

 

   In 10 jaar tijd heb ik een grensverleggende windtechniek ontwikkeld. Daar zijn vielen  bang voor, de Shell’s, de Nuon’s en anderen. Want ze kan de olie-industrie snel vervangen.

 

Daarom roepen ze via hun Trojaanse Paarden in de ministeries en op ministerposten en via andere macht- en geldmensen hardop:

“Het is maar een luchtballon. Als je erin prikt, gaat hij springen!”  Wel werkt in iedere Albatros-Windmachine een luchtgevuld reuzenvliegtuig mee, om de geweldige windkrachten boven in te vangen. Toch als je erin prikt, gaat het niet kapot. Het is uit supersterke kunststoffen gemaakt, bestand tegen reuzenkrachten. En die kunststoffen zijn uit olie gemaakt. Dat is een veel intelligentere manier om met olie energie te maken dan olie te verbranden. Dat is de intelligente toekomst.

 

Dus: meteen stoppen met die onintelligente stomme olie-industrie, die olie verbrandt en het land vervuilt.   Lees meer op www.beo.kiddds.org,  actueel  A8 .

Kies voor het betere!

 

Een groep bekwame ingenieurs kan het eenvoudige 4 - punten-systeem (1..reuzenvliegtuig  2. supersterke kabel  3. generator op de grond als ankerstation  4… stuurcomputer ) meteen bouwen met de trucjes, die ik heb bedacht. Doen! Doen en de vruchten plukken: genoeg schone energie voor alles. En tegen de onintelligente olie-baronnen een lange neus maken.“

Gunther Niessen, ontwikkelaar, uitvinder, eist de 4500 milj. Euro windenergie-geldpot van Rutte, om iets mooi’s daarmee te maken: enough cheap clean energy voor heel NL.

  

Gunther Niessen

Albatros-windmachines

DE   NL  GB

Ovaal:

BEO

Werving