BEO–actueel

Samenvatting:

BEO, Bond Eerlijke Overheid

 wil een onderzoek van de TU Delft.

BEO wil, dat het bestuur van de TU Delft een groep van onafhankelijke bekwame wetenschappers samenstelt en laat onderzoeken, of een totaal verrassende energie-oplossing, schoon en goedkoop, er al is, misschien zelfs meervoudig er al is, maar onderdrukt wordt door belangengroepen, onderdrukt wordt door het machtssysteem.

Is het bestuur van de TU Delft een voorstander van zo’n onderzoek? Of juist een tegenstander van zo’n onderzoek? Beide is mogelijk. Wij willen duidelijkheid.

 

Verder wil BEO het vertrek van Coen Vermeeren, directeur van

Studium Generale, wegens openlijk gedemonstreerd misbruik van zijn functies. 

BEO-Bestuur

 

Aan het bestuur van der TU Delft

Aan Rector Magnificus Karel Luyben

 

Geachte Rector Magnificus Luyben,

 

Op 11. mei kreeg de BEO-bestuurvoorzitter Gunther Niessen in de Lustrum-feesttent voor de Aula van de TU Delft van een jury plots de eerste discussieprijs. Hij werd daardoor echt verrast!

Toevallig was hij daar langs gekomen, ging zitten, niet wetend, dat er een jury zat, luisterde met aandacht naar de discussie van 6 studenten en partijen-vertegenwoordigers op het podium. Ten einde vroeg de discussieleider: Wie in de zaal wil nog iets zeggen?  Gunther Niessen (GN) kwam met een kort statement en voegde een humoristische voetnoot er aan toe. De zaal lachte. De discussie-leider was enthousiast: “Nog nooit gehoord! Dit argument is echt origineel. Dit getuigt van een brede visie op het thema. De discussie is nog niet dood!”  Allen gingen akkoord, dat de in het statement genoemde samenhang bestond. Daarna sprak de jury: Eerste prijs voor deze verrassende discussiebijdrage van GN.

 

Een uur later was de volgende podiumdiscussie, deze keer over het hete-ijzer-thema: “De toekomst van de kernenergie” met 5 prominente gasten, daaronder 2 kamerleden.  GN is cheap-clean-energy-expert en winnaar van de prestigieuze int. DSM-Innovation Contest, zoals bekend. GN kwam luisteren. De prominenten discussieerden. Tussendoor kregen ook een aantal mensen in de zaal de microfoon en het woord. Dan wilde GN een bijdrage leveren. De discussieleider, Coen Vermeeren (CV), directeur van Studium Generale, simuleerde, de hand niet te zien. Hij keek weg. GN bleef rustig de hand hoog houden. Allen zagen het. Allen zagen, dat CV willekeurig selecteerde. Een tijdje verder zei CV tegen GN, die zijn hand opnieuw had geheven: “U krijgt het woord niet! Vandaag ga ik u discrimineren!” En hij ging door. Later sprak Sjef Peeraer, directeur van Atoomstroom, en GN hief de hand op voor een tussenopmerking. Peeraer duidde met zijn vinger op GN en zei: “Ja?” Hij wilde de tussenopmerking van GN horen. Daarop ging Vermeeren stevig daartussen met “Ik ben hier de discussieleider!” en speelde de voormond van zijn gast. Allen zagen het. Kennelijk zat daar iemand met niet gewilde argumenten in de zaal.

 

In de pauze zei GN tegen CV:  “Voor een wetenschappelijke instelling als de TU Delft is het een schande, dat u zinvolle kritische vragen niet toelaat, om hier een schijndiscussie te kunnen voeren!” CV’s antwoord:  “U kunt ja een brief schrijven en daarin uw bezwaar uiten!” GN: ”Deze brief aan wie richten?” CV: “Aan mij!” GN begon te lachen. Daarop CV: “U kunt ook aan Rector Magnificus en bestuur van de TU schrijven.”  Dat doet GN hiermee.

 

4 van de 5 uitgenodigde discussie-gasten waren promotoren van kernenergie, 3 duidelijk en Diederik Samson vermomd, met een Greenpeace kap op zijn hoofd. Hij sprak veel tegen kernenergie en had altijd alleen papiertijger-argumenten in zijn mond, nooit treffende argumenten, dodelijk voor de kernenergie.

De vijfde man op het podium vertelde, dat hij zozeer in de anti-atoom-beweging was verzeild geraakt, dat hij zijn studie niet had afgemaakt. Dus een echte zwaargewichttegenstander voor de 4 andere spelers! 

 

Dat was dus de selectie van de sprekende gasten door Coen Vermeeren.

Misbruik van zijn functie bij de uitnodiging van sprekende gasten. Uitsluiting van onafhankelijke sterke geesten, die er ongetwijfeld zijn.

En misbruik van zijn functie als discussieleider: uitsluiting van kritische stemmen in de zaal. En dat ook nog expressis verbis:  “U krijgt het woord niet! Vandaag ga ik u discrimineren!”

Daarbij komt dat hij achter de rug van GN om heeft uitgestrooid, dat GN gek zou zijn, met heel kromme argumenten. De studenten hebben het aan GN terug verteld. De winnaar van de DSM-Innovation Contest en clean-energy-expert gek, daarom mag hij het woord niet krijgen!

Toch als GN in andere context het woord krijgt, zie begin, door andere discussieleiders, dan wint hij meteen de eerste prijs wegens zijn verrassend goede argumenten! Is dat een verwijs op gek zijn, op mentale ziekte? Of is de stelling een Solschenizyn-poging van het machtssysteem, waar CV deel van is? Na “Stuur de bezwaarbrief naar mij” is er de verdenking, dat CV hoopt, een papier van GN in handen te krijgen, waar GN misschien een onvoorzichtige formulering gebruikt, die in richting paranoia kan worden geďnterpreteerd en dat dan een psychiater kan worden ingeschakeld. Wat was de achtergrond van zijn vreemd verzoek: ”Stuur de bezwaarbrief naar mij!” ?

In het bijzonder na het publiceren van de sluipmoordlijst van de olie-industrie door BEO en BEOleaks is het machtssysteem in verlegenheid. Gebruik van het Psychiater-wapen is dan –bij experts niet onbekend— altijd de volgende standaardstap. NU, het BEO-bestuur constateert, dat GN nog kan lachen, terwijl paranoiapatiënten dat niet meer kunnen. Dat maakt, dat de kans op succes van zo’n aanval op GN nihil is.

 

Na de pauze ging de schijndiscussie door. Meerdere keren, bij foute stellingen,  wilde GN het woord hebben en hief rustig zijn hand. CV negeerde het. Allen zagen het. Dan zei CV: “Ik ga nu de discussie afsluiten”.. “Ik wil nog iets zeggen!” riep daarop GN. CV’s antwoord, een beetje onbeholpen, was:  “U krijgt het woord na de discussie”. De hele zaal lachte.

 

Wat GN nog wilde zeggen, is het volgende:

“Een deelnemer in de zaal, die eerder het woord kreeg, heeft aan de 5 personen op het podium gevraagd:  ‘Kan het niet zijn, dat iemand met een heel verrassende energie-oplossing komt, schoon en heel goedkoop, en dat wij dan kern, kolen en olie helemaal niet meer nodig hebben?’ En het antwoord van allen was: ja, dat is mogelijk”. Natuurlijk! Niemand kan dit loochenen.

Nu wil ik vragen: Kan de TU Delft niet een groep van onafhankelijke bekwame wetenschappers samenstellen en laten onderzoeken, of deze totaal verrassende energie-oplossing er al is, misschien zelfs meervoudig er al is, maar onderdrukt wordt door belangengroepen, onderdrukt door het machtssysteem?  Bent u een voorstander van zo’n onderzoek?” 

Deze zinvolle vraag werd onderdrukt.

 

Nu, Coen Vermeeren, de onderdrukker van deze zinvolle vraag, maakt geen goede figuur, hij produceert misklanken en hij misbruikt zijn functies. Daarom eist BEO de vervanging van CV door een onafhankelijke bekwame persoonlijkheid, die in de TU Delft zonder twijfel te vinden is. De schade, die CV aan de maatschappij berokkent door clean energy te belemmeren, is enorm. Het TU-bestuur is het aan de maatschappij en aan de belastingsbetaler schuldig, deze oorzaak van schade weg te nemen. Als de tijd rijp is, dan begint de leugenstapel rond om clean energy te slippen, en dan is er geen houden meer aan. Dan begrijpen ook de niet denkende massa’s, dat ze bedrogen werden. Het bestuur van de TU Delft en in het bijzonder u, Rector Magnificus, natuurkundige en technicus met verstand van zaken, kunt bijdragen aan het versnellen van het slippen, of het juist tegenhouden door niets te laten onderzoeken. Wij zullen het daaraan zien, wat u doet, hoe u in reactie op de dringende vraag van Bond Eerlijke Overheid (BEO) beslist. Iedere TU is ook een stuk van de hopelijk eerlijke Overheid.

 

Met vriendelijke groet

 

Het BEO-bestuur

DE

GB

NL

 B   A   W  

en schijngevechten

Eerlijke discussie

B

A

W

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A10

A13

Tekstvak: A14

Hurk: 87 Reuzen zullen nooit komen, maar een  (sad-zieke) dwerg zal gaan. Doodzwijgen van betere techniek door:

doodzwijgen + econ. wurgen en verdere sabotage-technieken

Hoe sad-machtgroepen nieuwe betere techniek verhinderen

Nieuwe provocaties van het machtssysteem laten de volkswoede koken. BEO-raad: met koel bloed machtpersonen scannen: A1

 

Trojaps-Controle

 

A1

 

Link A1

Scan-Test

 

 

DE

 

NL

 

GB

Doorbraak: sad - hersenziekte op MRI-scherm zichtbaar!

Snelle en betrouwbare diagnose nu mogelijk.

Trojaanse Paarden van grote financieel sterke groepen van sad-zieken niet herkend in parlementen en regeringen.

 

A2

 

Link A2

 

doodzwijgen

Hurk: 87 Reuzen

 

Studenten-Protest

 

Link A3

 

Link A4

 

A3

 

A4

 

A5

en een dwerg

 

Link A9

 

Link A6

 

Link A7

 

Link A8

 

A8

 

A7

 

A6

 

A10

 

A9

 

Provokaties

 

Carnaval en Politiek

Grote veldslag

om 4500 miljoen Euro

 

Albatros-Prototype

Oorlog

 tussen clean en dirty

Observaties:   Provocerende leden van sad-groepen discussiëren met elkaar, hoe ver ze kunnen gaan.

Carnavalswagen spiegelen de provocaties van het

machtssysteems. Grappig, mensen!

Trojaps willen de geldpot aan hun grootkapitaal-vrienden schenken. Ontwikkelaar van de beste techniek eist de pot op.

TOPtech, het ontwikkelingsbedrijf van de Albatrossen, is

bereid, een prototype met 20 m span in actie de laten zien, indien ...

Oorlog tussen Clean Energy en Dirty Energy. Oorlog met dodelijke slachtoppers, Stanley Meyer en andere uitvinders.

 

A12

 

A11

 

Sluipmoordplan

 

van de olie-industrie

NL

GB

DE

bewuste

van machthebbers

Overzicht over Actuele thema’s

Tekstvak:

Bond Eerlijke Overheid

B  A  W

St

F

P

Tekstvak:

 

van de lijdende maatschappij

actuele Thema’s

Reform

BEO

<—  B=Basis, A=Actueel, W=Werving

>   B  A  W   <

B  A  W

B  A  W

N

BEO-Vogel,  Wapendier  van

BEO met scherpe ogen

Oorlog

in Libië. Verraad

Verraad van het Democratische Principe door USA en Brussel  /Europa. Logisch was: Gadhafi tot volksafstemming dwingen. Toch nee. Massief  wapengebruik in plaats daarvan. Waarom?

 

A13

 

Osama—Obama

 

de gevaarlijke waarheid

 

A14

 

Eerlijke discussie

Eerlijke discussie en schijngevechten.

Schijngevechten zijn een manier,

om gevaarlijke waarheden te verbergen

Ovaal:

BEO

Cooperation

start   //    Lid - Mitglied - Member

B  A  W

A15

A16

A18

A19

A17

A20