BEO–actueel

 

De zieken kennen hun ziekte. De drake-computer, een snelle computer met het drake-programma, kan die kennis opsporen via slimme bevraging met begeleidende statistische berekeningen. ‘Concealed memory screening’ heet dat in de wetenschap. De computer levert zijn berekeningen aan de testende onderzoeker, en die ziet uit de getallen, of de testpersoon gezond is of de ziekte aanwezig is. Een zieke mens kan niets daartegen doen. Hij valt door de mand. Gezonden hebben niets te vrezen. Hun gezondheid wordt bevestigd. Ze krijgen een diploma. De testmethode is betrouwbaar. Anders dan het bekende lowtech-apparaatje, dat schommelingen van de huidweerstand opserveert, niet altijd zonder kracht, toch soms onbetrouwbaar, is de drake-computer hightech en echt bruikbaar omdat betrouwbaar.

Terwijl het computer-test praktisch is, toont het MRI-test aan, dat de gedragsstoornis van de getroffene personen op een hersenziekte berust. Historisch onderzoek laat zien, dat die ziekte, vaak sadisme genoemd, meestal erfelijk is. Door de eeuwen en door duizenden jaren heen zijn zieke groepen terug te vervolgen (zie A3) en bron van vreeslijke gebeurtenissen, steeds opnieuw.

 

Te vermelden is, dat iedereen leedvermaak kent. Dat is niet ziek. Dikke schade maken, om leedvermaak te beleven, dat is ziek! Door een foutin het leedvermaak-apparaat (in de hersenen gelegen) is uit het gezonde leedvermaak het zieke leedvermaak ontstaan. De bekende lustmoordenaar is de ziekste sadist-variant. Maar nauwelijks bekend zijn verdere zieke varianten, daaronder de ‘economische moordenaren’, in under-cover-groepen opererende bedriegers, en hele groepen van zieken, die met lust oorlogen organiseren en door wapenverkoop daaraan verdienen. Zieken, opgestegen tot geachte miljardairs. Wolven in schaapskleren!

 

De overheid, die wij nu hebben, wordt (nog) beheerst door een clique* van bekwame en sluwe, maar sad-zieke personen, die met seriebedrog bezig zijn, mensen van het type economische moordenaren, zoals boven beschreven, die hun toebehoren tot de zieke groep sluw vernevelen. Men ziet geen groep, alleen enkelingen, die zich serieus en vriendelijk gedragen. Zonder hulp-mid-delen is de mentale ziekte niet herkenbaar. Zo konden sad-zieken hun ziekte mak-kelijk geheim houden, tot vandaag. Een wetenschappelijke beschrijving van de sad-ziekte  hier .

 

 

Actueel - Doorbraak: 

Met nieuwe MRI-scan-techniek kan men nu de hersenen van verdachte personen op de sad-ziekte scannen. Indien ziek, wordt  zichtbaar, dat hun lijdvermaaks-centrum overgroot is.  Bovendien, als sad-zieken gestimuleerd worden door beelden van grote schade, dan wordt hun lustcentrum actief, rood gekleurd op het scherm, terwijl bij een gezond en normaal persoon het onlustcentrum actief wordt. Dit toont aan, dat het om een hersenziekte gaat, om gevaarlijk foute structuren in de hersenen.

 

BEO, Bond Eerlijke Overheid, stelt voor, personen in hoge machtfuncties zo snel mogelijk te testen, alle ministers van het nieuwe kabinet vooraan.

 

De BEO’s roepen …. www.beo-beo.org,   link B3link B11

*) Eerlijke ambtenaren in de ministeries, die dichter bij de feiten en de bronnen zijn dan normale burgers buiten en de slimme manipulaties van zieke personen van dichterbij kunnen zien, spreken vaak van “de clique”, die, fundamenteel oneerlijk, sluw manipulerend, boven in de toppen zit, vreemde beslissingen neemt en doordrukt.

 

Lees:  www.sadfacts.kiddds.org. Leer daarbij over een bijna onzichtbare hersenziekte, haar oorsprong en haar mogelijke genezing!  Bang zijn voor zieken, die bedriegers worden? Nee toch! Met de nieuwe middelen, de drago-computer en met MRI, kunnen wij ze pakken en de functies met eerlijke mensen bezetten. Wij willen een eerlijke overheid!

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken over hun staat

BEO

 

 

BEO is een slimme vogel met scherpe ogen, die heel

hard kan roepen. Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die heel hard gaat roepen, als …….. .  BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord.

 

BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

Dubbele doorbraak: 1. sad-hersenziekte op MRI-scherm

zichtbaar!  Snelle en betrouwbare diagnose nu mogelijk.

2.. De zieken kunnen door een screening, een bevraging door de

drake-computer, uitgezeefd worden. Dat is eenvoudig en gaat snel.

Tekstvak:

 

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken

over hun Staat

Tekstvak:

A

B

C

DE

GB

NL

A21

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A12

A10

A13

A15

A14

A16

A17

A18

A20

A25

A24

A23

A26

A27

A30

A29

A28

A19

A22

A31

A35

A34

A33

A36

A37

A40

A39

A38

A32

A

Actual

Scan-Test

Healthy Science

Ovaal:

NOM

start   //    Lid - Mitglied - Member

A   B   C   Co  F  Jo   Le   Me  Mo  P  W    MM

Read  A1, A3, A5, A6.  It belongs all together.   www.A1.IQ-Party.eu ,  ……. …………..      www.A6.IQ-Party.eu