MM

WF

DE

A13

A14

A15

A16

A17

IQ-Party

Hoe gaan wij sterven?  4 scenario’s.

Mega-genocide op komst.

Machtgroep plant aanval op hele wereld bevolking

volgens het Morgenthau-plan

 

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

W8

A11

A12

A10

Bekijken wij eens de genociden uit de geschiedenis en vragen wij:  “Wie waren de daders?” Zo komen wij misschien erachter, welke partij de nieuwe genocide in planning en in voorbereiding heeft. En hoe serieus wij het moeten nemen. De planningen zijn natuurlijk geheim. Maar niet geheim genoeg, want enigen praten altijd. Daardoor weten wij met andere oplettenden van het gebeuren.

Een van de oudste genociden uit de bekende geschiedenis is de volkenmoord op de Burgunders, een Germanenvolk, dat aan de Boven-Rijn woonde. Het werd door een groot heer op paarden onder Attila, de Hun, in 436 bijna totaal vernietigd. Mannen, vrouwen, kinderen werden gedood. Allen, die ze konden pakken. Bijna allen stierven!

De daders waren de Hunnen. Ze noemden zich zelf “de Askinasi’s” en kwamen uit een streek tussen Kaukasus, Black Sea/Don en Caspian Sea/Wolga. De Hunnen waren een mengeling uit verschillende Mongolen-stammen en verschillende Turkvolkeren. Later kwamen er ook kruisingen tussen Hunnen en Oostgoten daarbij, blauwogig en blond, buiten Goot, binnen Hun. Op jonge leeftijd was koning Attila in Rome. Dus zijn er beelden van hem: geen Mongool en geen Goot. Hij was lid van een Turkvolk. Attila, de Hun, koning en gevreesde dictator, die zijn heterogene troepen met ijzeren vuist samenhield, was verantwoordelijk voor het bloedbad, voor de genocide op de Burgunders.

 

Gedurende meerdere eeuwen heersten de Hunnen over heel Azië. In 375 vielen ze ook Europa binnen en heersten, op hun snelle paarden militair niet te verslaan, tot 451 ook over Europa. Hun bloeddorst en hun vernielingsdrang waren ongekend, onbegrijpelijk*. Neergebrande of verwoeste dorpen en steden kenmerkten de weg van het Askinasi-heer, het Hunnen-heer ( ‘De Hunnen’  betekent  ‘de Duivelse mensen’). Wandaden gedurende 75 jaar (375-451) !  [ *) Vandaag begrijpen wetenschapper het beter: Een erfelijke hersenziekte is de achtergrond van dit gedrag: extreem plezier trekken uit extreem leed van anderen.]

 

Opgeschrikt door de genocide op de Burgunders en verdere extreme bloeddaden stelden de Romeinen, de Galliers (de Fransen) en de Germanen (de Duitsers) eindelijk een verenigd groot heer samen en versloegen Attila in aug. 451 op de Katalaunische Velden.

Na de nederlaag trokken zich de Hunnen terug in hun koninkrijk in Zuid-Russland en leefden daar. Tot 1367. Toen kwam Dschingis Khan vanuit het oosten en verdreef alle Askinasi’s richting het westen, richting Europa. Zo verloren de Askinasi’s hun koninkrijk.  Opgesplitst in kleine groepen,, onder foute namen, sijpelden de Askinasi’s Europa binnen. Ze verspreidden zich over alle Europese landen, kozen daar nieuwe namen, namen met betekenis in de taal van het nieuwe land, o.a. bloemen-namen, dieren-namen, kleurennamen, steden-namen. Met de wens, een nieuw koninkrijk te stichten en daar samen te gaan leven, hielden ze door uitgebreide onzichtbare netwerken contact met elkaar. Bij het bevolken van Amerika waren vele Askinasi-nazaten erbij. In Amerika speelden en spelen ze een gewichtige rol. 

Vanuit Amerika zagen Askinasi-groepen Hitler opkomen, een onechte kleinzoon van een Askinasi uit Wenen, steunden hem, maakten hem tot hun Trojaans Paard, om Duitsland te ruineren. Via hem leidden ze Duitsland in een uitzichtloze veelfronten-oorlog, WW2, via hem pleegden ze de Holocaust op de Europese Joden 1942-1945, en probeerden dan, 1945-1948, genocide op de Duitsers te plegen via hen verhongeren te laten, via hun Morhenthau-plan, om het gebied leeg te ruimen voor hun nieuw koninkrijk. Maar dat mislukte. De Russen kwamen hen dwars te zitten. De Russen wilden de Duitsers als communisten: geen dode Duitsers.

Nu lopen Askinasi-voorbereidingen voor een groter Morgenthau-Plan: de hele wereldbevolking verhongeren laten en de planeet Aarde overnemen. WW3.  “De voorbereidingen voor WW3 zijn ver gevorderd. Wij zullen hem nog meemaken!” De rector Magnificus van de TU Delft (-2010) en een tweede TU-hoogleraar, overvallen door een sterke sadismebui, zo sterk gegrepen door deze  vreemde intense lust, dat ze begonnen, van binnenuit te stralen [ je moet het gezien hebben om het te geloven ], verklapten het nieuws gemeenzaam voor een zaal van toehoorders : niet de enige bron, maar wel opmerkelijk, uniek en betrouwbaar. (meer: zie einde brief  le4.IO-Party.eu  aan Nationale Ombudsman)

Wij schetsen 4 scenario’s.  In scenario 1 en 2 winnen de Askinasi’s. Wij verhongeren (zie sc1 en sc2 in part 3). In scenario 3 en 4 winnen wij de oorlog, maar onder zware verliezen (zie sc3 en sc4 in part 4). In sc3 verhongeren 7 van 10, in sc4, met locale cheap-Clean-Energy-machines tot beschikking, verhongeren maar 4 van 10 mensen, 6 van 10 overleven.

 

Normality Movement

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

A44

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

2

Part k

A

P1

P2

P4

P3

P6

P5

Met geschiedenis van de genociden

History, based on facts.  Short version

Vragen wij dan ook meteen: ‘Is er misschien een ziekte in het spel, dat sommige (zieke) groepen herhaaldelijk genocide plegen, en andere (gezonde) groepen nooit? Zo ja: om welke ziekte gaat het?’

 

Han Morgenthau, de Askinasi-duivel met het sadistenlachje.

 

De gebogen smalle neus ziet men ook op veel foto’s van SS-mannen in het Duitsland van toen: Under-Cover-Askinasi’s!

 en bij vele fout bezige politie-officieren

en andere officiëlen in het Duitsland van nu.

De hongerdood

in Askinasi-kleren

 

H. Morgenthau, het hoofd van de Askinasi-groep in USA, die het aanval-plan op Europa ontwikkelde, het Morgenthau-Plan

 

Studeer het sadisten-lachje rond de mond!

PP1

PP2

Read  A1, A3, A5, A6.  It belongs all together.   www.A1.IQ-Party.eu ,    www.A6.IQ-Party.eu

A

B

C