MM

WF

NL

Normal-and-Honest-People-Party

Genocides

A

B

W

De Duitsers zijn dus niet de daders van de Holocaust. De daders zijn weer Turkvolkeren: Askinasi’s. In de Holocaust-KZ’s hebben ze 2 miljoen slachtoffers gemaakt. Dat hebben wetenschappers berekend. Niet 6 miljoen. De overdrijving 6 miljoen is Askinasi-propaganda, om ‘de Duitse schuld’ groter te maken, nadat ze hun schuld hebben kunnen afwentelen op de Duitsers voor de ogen van de wereld6mi. (Hoeveel Joden door hen buiten de KZs werden gedood is niet precies bekend.)

Een “Duitse schuld” creëren was niet het einde van de Askinasi-plannen, bedacht in USA. Daarna wilden ze de “Duitse schuld” nog benutten. Ze wilden ze benutten, om makkelijker een nog grotere genocide te kunnen plegen:  Ze wilden heel Europa leeg ruimen van mensen, eerst Duitsland (80 miljoen) en Oostenrijk (7 miljoen), om daar het nieuwe Askinasi-rijk op te richten, vervanging voor het verlorene. Daarvoor had de Askinasi-groep in USA het Morgenthau-plan bedacht:

Het ontwikkelen van dit plan, met Europa als doelwit, behoort tot de harde feiten. Een eerste variant, al behoorlijk bruut, werd als boek gepubliceerd. De auteur was niet een onbelangrijke persoon, maar de US-finance-minister onder US-President F.D.Roosevelt. Zijn naam: Morgenthau. (U ziet het meteen: 2 mooie Askinasi-namen [Rosen-Feld en Morgen-Tau], 2 mooie, bekwame en geliefde mannen in hoge functies, geen vuiltje aan de lucht. Maar in hun achterhoofden sleutelden ze aan duivelse plannen.)

De Askinasi-groep in USA had dit plan bedacht: Na de oorlog, zeker gewonnen wegens hun overmacht [400 milj. tegen 80 milj. mensen] [=USA+Canada+GB+Fr tegen Duitsland]   wilden ze hun nieuwe macht in Europa benutten, om in het geheim en plots alle voedselvoorzieningen te vernietigen, allereerst in Duitsland, en een beeld van een grote natuurlijke hongersnood creëren, binnen Duitsland, en ook voor de ogen van de wereld, zover iets door een daarbij horende dichte nieuwsblokkade zou doorsijpelen. Dan zouden de Duitsers, militair ingeloten, binnen een half jaar verhongeren. Gezien hun grote ‘Holocaust-schuld’ zou niemand hen ter hulp komen, die zicht krijgt op het geheime gebeuren. Dan wilden ze de kunstmatige hongersnood uitbreiden op omringende landen. Zoveel land pakken als mogelijk door volkeren in het hart van Europa verhongeren te laten : dat was het duivelse plan.

Genocide is vandaag weer een thema,

omdat een nieuwe genocide in voorbereiding is:  een MEGA-genocide.

 

Normality Movement

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Na de capitulatie van het Duitse heer in Mai 1945 zijn ze vliegensvlug daarmee begonnen, dit plan om te zetten, ondanks een onvoorziene grote belemmering:

De US-Askinasi’s onder Eisenhower lieten 1.7 miljoen oorlogsgevangenen in hun kampen verhongeren. De Franse Askinasi’s onder De Gaulle lieten 1.3 miljoen Duitse gevangenen in hun lagers verhongeren. Samen al 3 miljoen. Daarbij komen miljoenen verhongerde vrouwen, kinderen en ouderen in de grote steden. De grote steden werden door militairen ingesloten, van het platte land (waar nog voedsel was) afgesneden en systematisch uitgehongerd. Op de kerkhoven daar en in alle dicht bevolkte gebieden staan miljoenen-bergen van doden geregistreerd, grote niet natuurlijke pieken na oorlogseinde, wat de Canadese onderzoeker James Bacque later ontdekte. In jarenlang werk heeft hij de doden geteld. In zijn boek “The Planned Death” heeft hij dan beschreven, wat in de jaren 1945-1948 achter de gordijnen van nieuwsblokkade gebeurde.

Samen zijn er in Duitsland (1945: 76 milj.) en Oostenrijk ((1945: 7 milj.) ondanks genoeg voedsel en voedselvelden in de landelijke streken van Duitsland (Duitsland heeft genoeg voedselvelden voor 80 miljoen burgers) en van Europa en van de wereld waarschijnlijk 10 miljoen mensen door Askinasi-manipulatie verhongerd.

 

Maar het duivelse plan kon niet zo hard uitgevoerd werden als gewild. 67 miljoen mensen in Duitsland en 6 miljoen burgers in Oostenrijk overleefden de aanval. Het plan mislukte. Het hart van Europa werd niet leeg geveegd door de hongersdood in Askinasí-kleren.

 

Hoe kwam dat? Waarom niet? De Askinasi’s verloren hun hoofd:  De Askinasi-duivel Roosevelt (Rosen-Feld = Askinasi-bloemen-naam), toen US-President (en geliefd ook nog: ze kunnen perfect veinzen) stierf kort voor oorlogseinde. De natuurlijke dood haalde hem op een cruciaal moment. Vice-President Truman werd US-President, een normale mens, die niets voelde voor het plan van de Askinasi-duivels. Hij liet voedsel naar Europa brengen. Hij en de voormalige US-president Herbert Hoover spanden zich in, om Europa te redden. Onder hun invloed liet US-Amerika zijn goede kant zien.  Maar het duurde. Want het wereldwijde Askinasi-netwerk had vele mensen op machtposten in Europa en in USA. Die werkten tegen, saboteerden, vertraagden. Waren hun beweringen “Er is geen voedsel” weerlegd, dan zeiden ze: “Er zijn geen transportmogelijkheden” en lieten wagons verdwijnen. Ze sagen hun doel, een Askinasi-rijk in Europa, voor hun ogen, saboteerden Truman’s bevelen en het grote sterven ging door, bereikte zijn piek in 1947, 2 jaar na Roosevelt’s dood en Truman’s ambtsbegin. Men moet niet veel fantasie hebben om zich voor te stellen, hoe de afloop zou zijn geweest met de duivel Roosevelt verder in leven en verder US-President. Waarschijnlijk zouden de Askinasi’s dan alle Europeanen hebben kunnen vermoorden -genocide- en hun geschiedenisboeken zouden berichten over de grootste hongersnood uit, met 100 of wel met 200 miljoen slachtoffers. Want de Polen en de Belgen en de Nederlanders stonden, volgens afgeluisterde gesprekken, ook op de lijst van de hongersdood in Askinasi-kleren.

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

De schrijver van deze zinnen weet nog, als zij het vorige week geweest, hoe hij, met 7 jaar, totaal vermagerd, schreeuwde : “Ik heb honger!” en zijn moeder, heel groot en slank voor hem, zei: “Er is niets te eten!” zich afwendde en treurig wegging.   Zonder Truman en Hoover zou hij het niet hebben overleefd, en ook de lezer van deze zinnen zou waarschijnlijk nu niet in het leven zijn. Waarom hebben wij nog geen monumenten opgericht voor Truman en Hoover?

Naast de onverwachte dood van Askinasi-leider Roosevelt en het daarmee verbondene grote stuk machtverlies in het westen, in USA, droeg nog een tweede factor bij tot het falen van het Morgenthau-plan. Dat was de foute inschatting door de Askinasi’s van de gebeurtenissen in het oosten van Duitsland. Die inschattingsfout leidde tot het oprukken van hun aartsvijand Rusland tot de Elbe.  Daarmee kon de Askinasi-dood Polen niet meer pakken en verhongeren laten, en ook niet de Duitsers oostelijk van de grote rivier Elbe. Alleen nog Westduitsland en Oostenrijk. En bij hun pogingen in Westduitsland konden ze niet radicaal voorgaan, alleen voorzichtig. Alles had te lijken op een echte hongersnood. De voedsel-rationen, die ze doorlieten naar de ingesloten grote steden, werden in stappen kleiner. Het resultaat was in 4 jaren, tot de omwenteling, het Marshalplan, alleen 10 miljoen doden in de jaren 1945, 46, 47, 48. De meeste mensen verhongerden 1947. Maar 73 miljoen (67+6) overleefden, dank Truman en Hoover, en dank de nabijheid van de Russen, wiens nabijheid een radicaal en snel doden van de Duitsers onmogelijk maakte. De Russen wilden de Duitsers tot Communisten maken, tot levende, niet tot dode Communisten. Zoals bekend hebben de Communisten ons niet het  paradijs op aarden gebracht. Maar ze hebben ons –nauwelijks bekend— in een heel kritieke situatie toch het leven gered.

 

De aanval van Duitsland op het zwakke buurland Polen was - militair gezien - geen doodzonde. Echter, de aanval op het reusachtige Rusland was dat wel. Dat was absoluut krankzinnig. Dat de aanval tegen raad en waarschuwingen van rationeel denkende militairen in gang werd gezet, laat zien, welke macht de dictator Hitler had, welke ruwe methoden hij tot zijn beschikking had, om bevelen door te zetten. (Ook aan de Westfront werd dat duidelijk HiE. Askinasi-speciaal-groepen voor geweld stonden onzichtbaar achter Hitler. In geheime executiekamers, achter muren van zwijgen, stroomde het bloed van Duitse verzetstrijders tegen Hitler. De builen waren Askinasi’s.)

 

Uit de zicht van de Askinasi-plannen leek de aanval op Rusland, doorgezet via Hitler, hun Trojans Paard, eerst een dubbel slimme schaakzet. De Duitse bataljons, die met zwaar materiaal, met vele tanks, vechtend in de wijden van Rusland verdwenen, konden Duitsland aan de Westkant niet meer tegen aanval en bezetting door de Amerikaanse oorlogsmachine verdedigen. Voordeel 1. Voordeel 2 was:  de Russen werden weg van de Poolse grens naar het Oosten verdreven. Heel belangrijk! Want als de Askinasi’s later, na bezetting van heel Duitsland en heel Polen naast de Duitsers ook de Polen volgens hun Morgenthau-plan wilden laten verhongeren, dan mochten geen toekijkers aan de lange Pools-Russische grens staan. Vele mensen aan beide kanten van die grens zijn familie van elkaar. Hongerende Polen zouden voedsel van de Russen in de grensstreken hebben gekregen. Dit met militairen verhinderen zou meteen duidelijk hebben gemaakt, dat de gestelde hongersnood een gewilde en gemaakte hongersnood was. De genocide-poging zou snel wereldwijd bekend geweest zijn, met heftige reacties.

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

 

Een dubbel slimme schaakzet eindigt in een misser,

wegens het niet laten kunnen van …...

6

7

8

Het voorspelde voordeel 1 werd realiteit: sterke Duitse troepen met tanks verdwenen in Rusland, verbrandden deels in partizanengevechten, vroren deels dood in de Russische winters. Ze konden Duitsland niet meer verdedigen. Voordeel 2 werd eerst ook realiteit: de Russen werden ver weg gedreven richting het oosten, ver weg van de Poolse grens.

Fout ingeschat hadden de genocide-planners de veerkracht van de Russische oorlogsmachine. Terwijl de Amerikaanse oorlogsmachine van het westen tegen moedig vechtende Duitse soldaten maar met moeite en maar langzaam vooraankwam,  kwamen de russen na Stalingrad snel en met ongekende kracht terug, veroverden Polen en bijna het halve Duitse grondgebied en de Duitse hoofdstad Berlijn. Onverwacht troffen de Amerikanen de Russen aan de Elbe, en de Amerikaanse oorlogsmachine onder onzichtbare controle van Askinasi’s kon niet verder.

 

Tussen 500 nC en 1250 nC stopten de Russen in het gebied rond om Moskau Askinasi-aanvallen vanuit het zuiden, vanuit hun koninkrijk aan de Kaukasus vele malen. Russen en Askinasi’s zijn oude aartsvijanden. Nu waren het weer de Russen, die hen een groot deel van de beoogde buit hadden afgepakt: Polen en Oostduitsland. Als onzichtbaar deel van de Amerikaanse oorlogsmachine (en van de Engelse en van de Franse) wilden de Askinasi’s de buit pakken. Maar de Russen waren sneller.

 

Daarbij hadden de Askinasi’s, verleid door de “Askinasi-ziekte”, ook nog veel tot dit afloop zelf bijgedragen: door ongekende uitbraken van sadistische moordlust, door hun gruweldaden, die de Russen motiveerden, fanatiek te vechten:  Terwijl Duitse soldaten van de “Wehrmacht” Russische gebieden veroverden en zich als normale soldaten gedroegen, niet onnodig wreed, stroomden “SS-Einheiten”, Askinasi’s in Duitse SS-univormen, naar, pleegden achter het front de in oorlogsfilms vaak getoonde massamoorden op Russische dorpsbewoners, dreven ze bijv. in hun houtkerken samen en lieten de kerken met de ingesloten mensen afbranden. En keken –sadisme— lachend toe.

Of ze bouwden galgen, om tien Russen gelijktijdig op te hangen, en rooiden met deze moordwerktuigen hele dorpen uit. Weerloze civilisten waren hun doelwitten.

 

De Duitse Wehrmacht, het normale heer met Duitse soldaten, klaagde over deze SS-wandaden, - vele schriftstukken bewijzen dat - maar de gruweldaden gingen door.red

 

En de gruwelverhalen gingen als loopvuur door het hele grote Rusland. Russen zijn sterk religieus. Hun dorpkerken verbranden, met de dorpbewoners daarin: dat kon alleen de duivel persoonlijk zijn. De preken van de orthodoxe dominees in heel Rusland kan men zich zonder moeite voorstellen. Jonge Russen stroomden in grote getale vrijwillig in de armee en vochten fanatiek tegen de “barbaren”. De veerkracht van de Russische oorlogsmachine kreeg ongekende kracht. Het lukte de Russen, snel terug te komen en half Duitslang omver te rennen. Tot de ontmoeting met de Amerikanen aan de Elbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Samenvatting:  In turkvolkeren, doorzet met de sadisme-ziekte, leeft een genocide-instinct.  Het Askinasi-volk, sterk doorzet met de erfelijke hersenziekte sadisme, met een onzichtbaar wereldwijd netwerk, met under-cover-mensen op vele machtposten, plant  een nieuwe mega-genocide, na de genocide op de Burgunders (436 nC), na de Joden-Holocaust-genocide (1942-1945) en na de genocide-poging op de Duitsers en Oostenrijkers (1945-1948).

9

Het noodlot heeft het toegelaten, dat vele erge dingen konden gebeuren. Maar de allerergste dingen toch niet. Toen nog niet. Op korte termijn wel?  Het internationale Askinasi-netwerk, nooit gestraft, met sterkere machtmiddelen dan ooit, plant een nieuwe genocide, een mega-genocide. Anders dan vroeger moeten ze deze keer geen rekening meer houden met de mening van de wereldbevolking. Want na de geslaagde coup van de hongerdood in Askinasi-kleren bestaat de wereldbevolking niet meer. Ze willen allen wegvegen van de planeet. Ze willen de planeet voor zich. Wij hebben bewijzen, geloofwaardige getuigen van voorbereidingen. Pratende insiders. Enigen praten altijd.

 

Tot de natuur van de ziekte hoort, nooit te stoppen met eisen en altijd meer te eisen. Gaat de planeet in handen vallen van een zieke groep? Kunnen wij ze genezen, tevoren ze ons aanvallen? Het is mogelijk. Toch moeten wij snel zijn. Een grote groep van gezonden, die science based voorgaat, volgens plan, kan het tij nog keren. Toekijken, niet weten, aarzelen, het niet geloven. Groep 1 van de potentiele slachtoffers. Of nadenken, waarschijnlijkheden afwegen, beslissen, steunen. Groep 2, de steunende groep. Als u met een ‘ja’ komt, dan spreken wij met u over een steunende taak, die bij u past.

 

Part 2 Please go on reading  part 3

10

Part 2

and the

doers

 

History, based on facts.  Part 2

A13

A14

A15

A16

A17

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

W8

A11

A12

A10

A44

A

P1

P2

P4

P3

P6

P5

P1  .  P2  .  P3  .  P4  .  P5  .  P6

P1  .  P2  .  P3  .  P4  .  P5  .  P6

sc3

sc4

sc1

sc2

sc = scenario