MM

WF

NL

Normal-and-Honest-People-Party

Genocides

A

B

W

Genocide is vandaag weer een thema,

omdat een nieuwe genocide in voorbereiding is:  een MEGA-genocide.

Is het niet vreemd, dat de grote media zwijgen? Over het Morgenthau-boek met een eerste versie van het Morgenthau-Plan, Duitsland in stukken te snijden, grote stukken aan omringende landen toe te voegen en in de kleine rest alle industrieën te vernietigen, is in Europa bijna niets bekend. Dit plan was al bruut genoeg, om in USA en Canada zo grote opschudding wakker te roepen, dat het boek werd teruggetrokken en officieel werd afstand genomen van het Morgenthau-plan. Echter, het echte Morgenthau-plan daarachter ging nog veel verder, en de bedenkers, Morgenthau en andere Askinasi-kopstukken, namen geen afstand van hun genocide-plan, maar probeerden hem achter muren van nieuwsblokkade door te zetten, zodra ze in Duitsland de macht in handen hadden, zoals James Bacque in zijn navorsingen heeft laten zien en beschreven in meerdere boeken, daaronder “The planned Death”. Ondanks het Morgenthau-boek (een feit) en ondanks James Bacque’s gedetailleerde beschrijvingen van de gruwelijke resultaten van dit duivelse plan hier in Europa (een feit), is, hier in Europa, nauwelijks iets daarvan bekend. Een berg van 10 miljoen doden wordt doodgezwegen. Is dat niet vreemd? Wat zegt dit over de pers, de media, die lang en breed over duizend andere onbelangrijke zaken berichten?  Verzwijgen ze belang-rijke dingen? Het zijn beproefbare feiten, geen speculaties, geen samenzwerings-verhalen, alleen beproefde feiten. Het boek werd geschreven, het plan bestaat. Verzwijgen de grote media, kranten en TV, belangrijke dingen? In welke handen zijn de massamedia? In privaathanden! Grotendeels in handen van miljardairs, daaronder Murdoch-typen. De meeste miljardairs wereldwijd behoren tot de Askinasi-groep.

 

Bekijken wij punt 1 en punt 3 van het Normality-Manifest (A32):

 

Normal:            Rich people (besides poor people).  We want everyone to be rich  —  until a wise limit.

Not normal:     Billionaires.  1000 million $ is beyond each wise limit.  1 billion $ is a Money weapon.

 

Normal:            News Media under control of alert organs of the people. Private entertainment media.

Not normal:     News Media under control of private Money groups,  manipulating, suppressing information., as today (3)

 

 

Wordt het niet tijd, uit  ‘niet normaal’  ‘normaal’  te maken?

 

Normality Movement

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Zodra deze beide punten van het Normality-Manifest realiteit zijn, zijn al behoorlijke remmen op de plannen van het Askinasi-netwerk gezet.

 

Van de Mega-misdrijven uit het verleden is een deel bekend, een ander deel nauwelijks bekend. De grote media doen niets, om alle bekend te maken. Omgekeerd doen ze heel veel, om voor de bekende misdrijven foute schuldigen te benoemen: hun schuld steeds opnieuw te bekrachtigen. De echte daders, de Askinasi’s, hebben met macht over de massamedia  hun schuld verduisterd, afgewenteld op anderen en hebben nu meer macht in handen, meer geld, meer miljarden, nog meer controlerende functies in mediabedrijven. En ze hebben meer hoge functies in staatsapparaten bezet dan vroeger. Op basis van hun gegroeide macht kunnen ze een nog groter misdrijf plannen.

 

Hier zijn wij nu, in 2012. Kort geleden hebben wij van 2 hoogleraren gehoord, dat de Derde Wereldoorlog, WW3, op komst is. Daarin willen de Askinasi’s - grotere macht – grotere mogelijkheden - grotere plannen, de rest van de wereld volgens het Morgenthau-plan laten verhongeren.

 

De hoogleraren, 2 Askinasi’s, hebben dit niet vrijwillig verteld. Ze werden gedwongen. Door wie? Niet door personen, maar door hun ziekte. Daarom is hun bericht bijzonder geloofwaardig“Wij zullen het nog meemaken!” hebben ze vele malen heen en weer gezegd, overstromend van zieke vreugde, doorgeschoten in een sadisme-bui. De sadisme-golf in hen was zo sterk, dat ze het publiek vergaten en het grote nieuws verklapten. Nu weten wij het: de voorbereidingen voor WW3 zijn ver gevorderd!  Meer: zie einde brief www.beo-beo.org/le4.htm  aan ombudsman Brenninkmeijer!

 

Hier ziet men een keer meer, hoe waar de zin is:  “Enigen praten altijd!” De een praat tijdens zijn vakantie in het buitenland (über die Jagdgründe, die sie von anderen Jägern gesäubert haben), anderen praten voor een volle zaal tijdens een lezing, overvallen door een sadisme-bui, onvrijwillig, zelfvergetend. Gepraat wordt dus!  Belangrijk is dat er ook oren zijn, om het te horen, en hersenen om de bodschap te interpreteren en door te geven. En dat er genoeg mensen zijn, die de bodschap begrijpen en consequenties trekken.

 

Misschien denken de Askinasi-hoogleraren nu, dat het niet veel uitmaakt, dat ze het onbedoeld hebben verklapt, omdat vele mensen de boodschap toch niet kunnen interpreteren of ze niet willen horen. Zonder twijfel bestaan die. Maar de hoogleraren overzien, dat het op die niet aankomt, dat het omgekeerd op degenen aankomt, die de boodschap wel horen en treffend interpreteren. Ze overzien, dat er vandaag het Internet en de sociale media zijn. De contactfronten zijn breder. Daarom zijn meer positieve koppelingen waarschijnlijk. Ook belangrijk is, dat onze rechercheurs nu aanzetpunten hebben, om hun nieuwe opsporingswerktuigen in te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Hier zijn wij nu, in 2012. Wetend, dat een aanval in voorbereiding is, zijn er 2 mogelijkheden, val 1 en val 2.

Val 1:  Na een speurtocht krijgen wij de kopstukken van de Askinasi’s te pakken. Wij kunnen ze genezen. Wij kunnen ze van hun ziekte bevrijden. Dan komt de aanval niet meer.

 

Val 2:  De aanval komt. In geval 2 is het goed te weten, in welke scenario’s wij terechtkomen kunnen.

Scenario 1.  De Askinasi’s proberen, zoveel verwarring te scheppen als mogelijk.

Plots valt het energie-netwerk uit.  Beschadigd door een elektro-magnetische puls (e-m-puls) vallen ook alle computers uit en alle apparaten met electronica-chips. Geen TV, geen telefoon meer. Het openbaar vervoer valt plat. Laatste radiozenders, die nog korte tijd werken en van batterijradio's kunnen worden ontvangen, verspreiden, dat wij door een natuurramp getroffen zijn, om ons om de tuin te leiden. Gebieden onder de zeespiegel, achter dijken, worden door de zee overspoeld, want de Askinasi’s blazen de dijken op brede front op. Koelhuizen en pakhuizen voor voedsel worden door van tevoren heimelijk geplaatste bommen via afstandsbediening opgeblazen, om zoveel voedsel als mogelijk te vernietigen.

 

Het chaos is perfect. Niemand komt om te helpen. Geruchten doen de ronde.

Mensen haasten naar de supermarkten en halen ze leeg. Iedereen probeert, zoveel voedsel te hamsteren als mogelijk. Maar voor allen is er bij verre niet genoeg.

Korte tijd later is alles voedsel opgegeten. Er komen geen nieuwe voorraden, want de bevoorradingslijnen functioneren niet meer. Veel te vele mensen. Veel te weinig voedsel. Korte tijd later beginnen de mensen te hongeren.

 

Waarschijnlijk komt de aanval in de winter, zodat de mensen er niet alleen zonder voedsel, maar ook in de kou zitten, zonder energie en zonder verwarming. In de winter hebben ze meer voedsel nodig, verhongeren dus zonder voedsel sneller. Buiten groeit niets. In de tuin geen fruit aan de bomen. Hongerig beginnen de stadmensen, hun honden en katten te slachten en op te eten.

Daarna stromen ze op het platte land, naar de boeren, die nog niet hongeren, omdat ze meer dieren en voorraden hebben, en halen de boerderijen leeg. Veel te vele mensen. Veel te weinig voedsel. Korte tijd later hongeren ze weer.

Dan beginnen ruwe tijden met aanvallen van burgers op elkaar. De sterksten overleven - een tijdje langer. Dan hongeren ze weer. Dan verhongeren ook zij.

 

Het verhongeren duurt een tijdje. Tijd genoeg voor de Askinasi’s, om hun under-cover-mensen, die nog in het chaos zitten, eruit te halen. Nachts komen deze, in het donker onopgemerkt door de anderen, op afgesproken verzamelpunten bijeen en worden met helikopters uitgevlogen.  Maar tevoren hebben ze nog belangrijke sterfdiensten verricht, gesaboteerd en verergerd, waar ze konden. Vooral hebben ze met voorbereide kleine handige  brandzetten, via afstandsbediening nachts in het donker ongezien en gevaarloos te benutten, vele branden gesticht, terwijl de mensen sliepen, en zoveel slapers als mogelijk geroost. Omdat er geen brandweer meer kan komen, is dit oorlogswapen nu heel effectief. Branden, die niet meer geblust worden, grijpen over op andere huizen en vernietigen de woningen van tintallen mensen midden in de winter.

 

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Tegen dit oorlogwapen zijn de in het chaos gevangene mensen weerloos. Zo sterven ook degenen, die niet direct verbranden, nog sneller.

 

Nadat alle andere mensen gestorven zijn, verhongerd of verbrand, komen de zieke Askinasi’s uit hun schuilplaatsen en nemen bezit van de lege aarde.

Scenario 2:  

In scenario 1 kunnen politie en soldaten niets betekenen voor de bevolking. Ook hun (computer-)systemen zijn uitgevallen. Ook zij worden volledig verrast. Op vele hoge posten van de beide beschermapparaten zitten Under-Cover-Askinasi’s, mollen, die nu alles op alles zetten, om de disfunctie van de apparaten nog te versterken. Ook werden in de aanloop op de aanval behoorlijk grote delen van de armee en van de politie wegbezuinigd, door de politiek, door Askinasi-ministers.

Hun argument voor het inkrimpen van de beschermapparaten was: “Wij hebben niet meer genoeg geld. (Wij hebben het weggeschonken aan onze vrienden van de private banken)”. [De termen in de klammer zeggen ze niet luid, die zeggen ze lachend alleen in gedachten] .

 

In scenario 2 komt er een waarschuwing kort voor de aanval op alle voedsel– en energievoorzieningen. Politie en armee kunnen zich gedeeltelijk nog voorbereiden, kunnen nog reageren. Maar niet voldoende, om de aanval te verhinderen. Met haast worden ze uitgerust met walkie-talkies met e-m-impuls- ongevoelige elektronica en kunnen zo op korte afstanden met elkaar communiceren. Zo kunnen ze nog groepsgewijs gericht ageren. Hun auto’s worden snel omgerust en rijden nu zonder e-m-gevoelige onderdelen. Brandstof voor een paar weken, meer dan normaal, is opgeslagen. Ook krijgen ze meer kleine en grotere stroomgeneratoren erbij, om noodvoorzieningen draaiende te kunnen houden.

Maar vooral hebben ze nog tijd, om een aantal verdachte leiders op verschillende niveaus in de bevelhiërarchie voor computers te zetten, uitgerust met het NOM-wolvenjacht-programma, en hen 2 vragen voor te legen:  1. Behoort u tot een vijandige under-cover-groep, een Askinasi-groep? Bent u een mol?    2. Bent u een veinzende sadist? 

Steunend op de betrouwbare bevindingen van deze screenings (99.9% zekerheid) kunnen ze een aantal wolven gevangen nemen en verhoren. Een deel van de wolven breekt in en verklapt, verklapt o.a., waar in bepaalde voedselkoelhuizen en voedselpakhuizen bommen zitten. Een deel van die bommen wordt gevonden en onschadelijk gemaakt.

Midden in dit werk komt de aanval.

Politie en armee informeren de bevolking, wat er aan de hand is, vermanen tot rust, reduceren het chaos. De geredde koelhuizen, niet opgeblazen, maar nu zonder stroom, worden via noodstroom-aggregaten gekoeld. Het voedsel daarin bederft niet. Met de voorraden uit geredde voedselpakhuizen kunnen de burgers langer in voedsel voorzien worden dan in scenario 1.

Politie en soldaten organiseren burgerwachten, die de huizen dag en nacht bewaken tegen brandstichting door rondlopende Askinasi-vuurduivels.

 

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Veel meer kunnen de beschermapparaten niet doen. Honger en nood komen toch, want voedselleveringen blijven uit. De aanleveringlijnen zijn onderbroken. Te vele mensen. Te weinig voedsel. Maar honger en nood komen later dan in scenario 1.

 

12

13

14

15

In Delta-gebieden zijn de dijken niet te redden. De Askinasi’s blazen ze op. De zee stroomt binnen. Onder leiding van soldaten vluchten vele burgers in de bovenverdiepingen van hooggebouwen uit staalbeton. Boven zitten ze dicht aan dicht, door honger verzwakt, zonder voedsel, maar droog. Dan worden deze hooggebouwen vol met mensen door vluchten van onbemande Askinasi-vliegtuigen met raketten bestookt. Oorlogstaferelen!

 

Een deel van de vliegtuigen schiet.

Een deel van hen draait video’s.

Oorlogsherinneringen voor de zieke bestuurders achter de knoppen, als the straks alleen zijn op de leeg geveegde aarde.

 

Part 3 Please go on reading  part 4

11

P1  .  P2  .  P3  .  P4  .  P5  .  P6

Genocide is vandaag weer een thema,

omdat een nieuwe genocide in voorbereiding is:  een MEGA-genocide.

Part 3

and the

doers

 

History, based on facts.  Part 3

A13

A14

A15

A16

A17

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

W8

A11

A12

A10

A44

A

P1

P2

P4

P3

P6

P5

sc3

sc4

sc1

sc2

sc = scenario