MM

WF

NL

Normal-and-Honest-People-Party

Genocides

A

B

W

Genocide is vandaag weer een thema,

omdat een nieuwe genocide in voorbereiding is:† een MEGA-genocide.

VoortzettingScenario 2

 

In hoger gelegene gebieden, boven de zeespiegel, ziet het langere tijd nog beter uit.

De armee heeft Askinasiís als gijzelen, gepakte mollen. Een deel van hen wordt door AskinasiĖcommandoís bevrijd. Maar niet allen. Bovenop vangen de soldaten nog steeds Askinasi-vuurduivels, die met brandzetten in hun zakken worden aangetroffen.

De strijd is nog niet beslist, niet zo snel als in Scenario 1.

 

Maar de situatie wordt snel slechter: te weinig voedsel, te vele mensen, alle resten zijn snel opgegeten. De tijd werkt voor de Askinasiís. Ze hoeven alleen te wachten en controleren. Controleren via spionage-satteliten, via onbemande vliegtuigen met videocameraís en in twijfelgevallen via nachts afgezette mollen. Hier en daar gaan ze opkomende kleine beginselen van nieuwe voedselverzorgingslijnen opnieuw verstoren. Hun nachts afgezette mollen plaatsen dan bijvoorbeeld kleine bommen met grote vernielingskracht, tomaten-groot, tennisbal-groot of handbal-groot, en laten ze via afstandbediening ontploffen. Zo pakt de hongerdood in Askinasi-kleren altijd sneller altijd meer mensen. Onbemande vliegtuigjes en ook de mollen maken video's van de commandoacties. En ook van laatste gevechten van hongerde mensen onder elkaar, bron van groot genot van de sad-zieken.

Als alle verhongerd zijn, komen de zieken uit hun schuilplaatsen en nemen de leeg geveegde aarde in bezit.

 

Normality Movement

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Scenario 3: In Scenario 3 komen relatief vroeg genoeg duidelijke waarschuwingen. Ze worden opgenomen. Het wordt zinvol gereageerd.

Het hele machtssysteem wordt omgebouwd. Grote wolvenjacht via computer-screening en andere vangmiddelen in politiek, in industrie, in banken, in mediabedrijven, in machtberoepen (rechter, advocaten, kopstukken ambtenaren, kopstukken artsen, kopstukken journalisten, Ö , kopstukken manager). Ombouw van het machtssysteem van Ďniet normaalí naar Ďnormaalí volgens het Normality-Manifest (zie A32).

Vergaande ontmanteling van het Askinasi-netwerk met gevangen-nemen van vele Askinasi-kopstukken, van vele Askinasi-vorsten en hun leider(s). Zie B5. Bijzondere aandacht voor de Rothschild-, Rockefeller-, Morgan-, Murdoch-Clans, voor RRMM-C. Gelijktijdig nog voorbereiding op een aanval zoals in scenario 2. Behoud en versterking van luchtcontrole door de burgerstaten. Samenwerken in verdedigingsbonden. Speciale bescherming voor de locale voedselproductie, voor de locale voedselopslag en voor de wereldwijde voedselstromen.††

 

Nadat deze inspanningen ver gevorderd zijn, doen de resten van het Askinasi-netwerk met hun laatste kracht een poging en vallen toch nog aan, vernietigen grote delen van de voedselvoorzieningen en van het kwetsbare energiesysteem (kapot maken is altijd eenvoudig - kmiae).

De schade is groot. Maar dank de nog functionerende luchtmacht kunnen de Askinasi-daders vervolgd worden tot hun schuilplaatsen. In een groot gevecht worden ze verslagen.

 

Door grootschalige vernietiging van voedselinrichtingen en van opgeslagen oogsten, door de inspanningen gereduceerd, maar verder niet te voorkomen (kmiae), ontstaat een ernstig voedseltekort. Te vele mensen. Te weinig voedsel.† In de grootste hongersnood ooit verhongeren 7 van 10 mensen. Terwijl de reparatie van de verzorgingssystemen duurt, terwijl het nieuw planten en zaaien en het nieuw oogsten duurt, kan de hongerdood slachtoffers maken. Bijgroeien van voedsel gaat langzaam, verhongeren gaat snel. Daarom verhongeren zo velen. Visvang op zee levert een bijdrage voor de volgende oogst, om velen te redden. Maar bij verre niet genoeg, want de zee is grotendeels leeg gevist*. Uiteindelijk komen de voedselstromen weer op gang. 3 van 10 mensen overleven.

De Askinasi-poging, de planeet in handen te krijgen, is mislukt. De zieken worden aangepakt en genezen. Met gen-techniek slagen wetenschappers er in, het doorgeven van de hersenziekte sadisme naar de volgende generatie volledig af te snijden.

 

* Met grote, 150m lange fabriekschepen, door Brussel met belastingsgeld gesubsidieerd, wordt de zee vandaag, voor de aanval, systematisch leeg gevist. Tegen echoloot en sleepnetten hebben visvluchten geen kans. Via grondsleepnetten wordt op de zeebodem alles leven verplet. Gevangene kleine vissen worden niet in het water teruggezet, maar ook gedood en tot vismeel verwerkt voor de varkensmast. Askinasi-minister en EU-commisarissen zetten het leegvissen van de zee door tegen protest van vakmensen, van GreenPeace en van burgers, die duurzame bevissing willen.† Het leegvissen van de zee is deel van de voorbereidingen op de aanval. Oogsten in de zee is altijd mogelijk. Oogsten tijdens de hongersnood willen de Askinasiís door leegvissen voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

De Askinasiís werken vandaag volgens geheime plannen, om het verhongeren van de bevolkingen straks snel te laten verlopen. Hun functionarismacht (vele under-cover-Askinasiís op hoge posten in EU/Brussel en in internationale organisaties) is een hevel. Voorwendselen, die ze benutten, produceren vaak ongerijmdheden zoals het leegvissen van de zee (9 van 10 vissen zijn al verdwenen)†† met subsidies uit belastingsgeld. Ongerijmdheden van die soort zijn verwijzen, zijn sporen naar de beslissers, die wij moeten oppakken. Visbestanden regenereren vlug. NOM eis een totaalverbod van hoogzeevisserij voor voorlopig 4 jaar, totdat 5 van 10 verdwenen vissen zijn teruggekeerd, en compensatie van kleine vissers uit belastingsgeld. Deze subsidies zijn goed besteed!

Scenario 4

 

Scenario 4 is gelijk aan Scenario 3, met een belangrijk verschil:† energie.

Na de ontvangen waarschuwingen beginnen groepen van wetenschappers meteen, onderdrukte cCE-bronnen te activeren. Het lukt, van de in W20 beschrevene 5 onderdrukte energie-technieken twee te reconstrueren nog voor de aanval. Met de naar boven gehaalde kennis worden kleine, krachtige stroomproductie-apparaten in serie gebouwd en verspreid.

Daarnaast worden in de archieven van gevangene wolven uit de energiesector twee verdere nog onbekende krachtige energie-technieken ontdekt, de ene van een onopvallend vermoorde uitvinder, de tweede van een omgekochte uitvinder. Na snelle serieproductie staan op vele plaatsen krachtige e-machines ter beschikking, die direct uit natuurbronnen scheppen en geen aanvoer van brandstof nodig hebben. Het zijn nog niet genoeg. Toch als de Askinasiís aanvallen en de centrale energiebronnen uitschakelen, kolencentrales, oliecentrales, kerncentrales, kan 70% van de uitvallen locaal gecompenseerd worden door de nieuwe machines. Voor belangrijke taken staat stroom ter beschikking. In het bijzonder kunnen de woningen warm gehouden worden. Ook kunnen de straten nachts verlicht worden, zodat het voor de Askinasi-vuurduivels vele malen moeilijker is, ongezien branden te stichten. Ondanks de voedseltekorten, die eerst zo schrijnend zijn als in scenario 3 - te vele mensen, te weinig voedsel, snelle compensatie onmogelijk - zijn de condities voor vele mensen toch veel beter. Met de beschikbare energie worden locaal vele kleine kwekerijen van snel groeiende eetbare organismen (zwammem, paddestoelen, algen) opgebouwd. 6 van 10 mensen overleven de grote hongersnood, in plaats van maar 3. Het dubbele dus, vergeleken met scenario 3. Energie maakt het verschil.

In Delta-gebieden onder de zeespiegel, overspoeld door de zee, kan na overwinning over de Askinasiís en reparatie van de dijken met locale cCE-maschines meteen begonnen worden, via de oude elektrisch werkende gemalen het water terug te pompen naar zee .

In de vruchtbare Deltaís kan weer voedsel geproduceerd worden.

 

Voor alle toekomst blijft de energievoorziening decentraal locaal en clean. Grote krachtcentrales, die ons, zoals nu, in ívredestijdení afhankelijk maken (25c /kWh eisen de bezitters), die ons in oorlogstijden kwetsbaar maken, dinosauriŽrs uit het vroege industriŽle tijdperk, worden afgebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

De mensheid heeft de hersenziekte sadisme uitgeschakeld

en is in bezit van cCE, van cheap Clean Energy,

twee geweldige stappen vooruit.

Andere beschavingen, die toekijken, zijn van mening:

ĎOp het huidige lage niveau van de menselijke beschaving (zie SyriŽ, zie Irak, zie Afghanistan, zie IsraŽl (vermoorden van wetenschappers via autobommen) en Iran en IsraŽl en Palestina ), moeten de mensen hun gevechten onder elkaar maar zelf uitdragení

en houden zich terug.

Echter, als het op het nippertje staat, knijpen ze een oogje dicht en helpen toch een beetje tegen het kwaad. In geheime gesprekken met de leiders eisen ze als tegenprestatie, het IQ-niveau van de mensheid naar boven te tillen. Dat gebeurt dan ook. Door gen-technische programmaís wordt de gemiddelde IQ van mensen op 150-160 gebracht.

 

Het leven op aarde krijgt een vriendelijker gezicht. Tijdens een lange periode heerst normaliteit. Het Normality-Manifest wordt nageleefd. (A32)

Nieuwe uitdagingen kunnen worden aangegaan.

 

Er komt een nieuwe natuurkunde. De natuurkunde van Einstein, in die de maximale snelheid de lichtsnelheid is, nu al weerlegd door snellere neutrinoís, gemeten in Genťve, en door snellere materiestromen uit Quasaren, gezien door astronomen, wordt vervangen door een natuurkunde met supersnelheden, waardoor afstanden tot andere sterrenstelsels veel vlugger te overbruggen zijn dan volgens de doctrines van vandaag.

De mensheid groeit toe naar haar intergalactische periode, heeft brede contacten met andere hoogontwikkelde beschavingen.

 

 

 

 

 

Voor voetnoten ga na† Part 5

Voetnoten over indicaties voor foutspel rond om WW2

Sinds wanneer was Hitler een Trojaans Paard van het internationale Askinasi-netwerk?† Part 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

17

18

19

20

 

Han Morgenthau, de Askinasi-duivel met de sadistenlach.

 

De gebogen smalle neus ziet men ook op vele fotoís van† SS-mannen in het Duitsland van toen: Under-Cover-Askinasiís!

Dat is een markante groep van Askinasiís. Er zijn andere markante Askinasi-groepen, die heel anders uitzien.

Part 4

and the

doers

 

History, based on facts.† Part 4

A13

A14

A15

A16

A17

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

W8

A11

A12

A10

A44

A

P1

P2

P4

P3

P6

P5

Voor voetnoten ga na† Part 5

16