MM

WF

DE

A13

A14

3 keer

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

W8

A11

A12

A10

1. Voor cCE: DSM-Prijswinnaar en IQ-Partij willen met groepen van TU-onderzoekers onder een hoedje spelen voor cheap Clean Energy (cCE):  Ze willen 5  werkgroepen oprichten voor het lichten van schepen met cCE-schatten, volgens voldoende aanvangsverdenking misdadig tot zinken gebracht door de olie-industrie.

3. Voor betere prestaties: Gaan de TU’s Delft, Leiden, Twente onder een hoedje spelen voor betere resultaten van leer en onderzoek? Is dat ook relevant voor het bereiken van grote doelen zoals cCE voor de maatschappij? Protocol van het fusie-debat op 23.2.2012 in de TU Delft.

onder een hoedje

Inleiding.   Onder een hoedje (1):

Sinds lang circuleren er geruchten, dat cheap Clean Energy (cCE)  mogelijk is, maar onderdrukt wordt ten welzijn van de olie-industrie. De nieuwe recordprijzen voor een liter vieze benzine maken de zaak weer actueel. Wij willen de geruchten wetenschappe-lijk onderzoeken. Wie heeft iets daartegen? Als de geruchten niet kloppen, dan leggen we ons daarbij neer. Maar als ze op waarheid berusten, dan initiëren wij actie.

Wij hebben 5 cCE-technieken in het vizier, waar een aanvangsverdenking van onderdrukking aanwezig is, willen met 5 werkgroepen van onderzoekers daaraan werken, deze technieken functioneel te maken, en zoeken groepen van TU-vakmensen, die graag willen meewerken. (De leden van groepen kunnen elkaar steunen en zijn dan minder kwetsbaar, als  het machtsysteem pogingen doet hen nadelen toe te dienen als straf voor deelname. Ze hoeven minder bang te zijn dan enkelingen).

De leiding neemt de onafhankelijke DSM-Prijswinnaar Gunther Niessen. Wij hebben met Rector Magnificus Karel Luyben gesproken. Hij zegt: “Op internet staan de namen van alle TU-medewerkers. Iedere TU-medewerker beslist zelf, wat hij wil doen. Ga vragen, wie meewerken wil ! Ga uw gang !”

 

Normality Movement

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

A44

Cheap Clean Energy (cCE) heeft een grote impact op het milieu, op de volks-gezond-heid, op de economy.  cCE hebben of niet hebben kan een kostenverschil maken van 1000 miljard , zelfs van meer. Bovenop leveren onafhankelijke kleine cCE-machines ook emergency-energy in kritieke situaties, wanneer de grote centrales zijn uitgevallen, bijvoorbeeld  na een natuurramp, na overspoeling door de zee of na een aanval door vijanden: een mogelijk scenario zie a3.iq-party.eu, Morgenthau-Plan, WW3.  cCE, cheap Clean Energy is als emergency energy dus ook heel belangrijk voor onze veiligheid.

Wat het TU-bestuur verder voor het slagen van ons cCE-initiatief aan steun wil geven, kan de lezer ontnemen uit ons protocol over het verloop van de openlijke fusie-discussie op 23-02-2012 in de TU Delft.

 

Onder een hoedje? (3) 

Fusie ja of nee?

Protocol

door de IQ-Partij

Schrijver: DSM-Prijswinnaar Gunther Niessen

Geplande fusie TU Delft— TU Leiden— TU Twente

Fusie-debat op 23-02-2012 in de TU Delft

 

Discussieleider (DL) en interviewer was ……….. , ingehuurd door de TU Delft. Hij leidde de discussie op een brilliante manier.

Na elkaar werden 3 stellingen over de fusie gediscussieeerd. Gevraagd werden 6 personen op het podium, daaronder 2 bestuursleden van de TU Delft, Rector Magnificus Karel Luyben en de secretaris , 2 politici, 2 TU-leden en af en toe het luisterende publiek.

 

Is de fusie nuttig of overbodig voor het bereiken van de doelen van leer en onderzoek? Overwiegend nuttig, was de mening. Maar weinig stemmen zeiden: overbodig.

 

“Ik wil de discussie nu afronden met vragen en meningen uit het publiek”, zei de DL eindelijk. 3 handen gingen naar boven, daaronder die van GN. Eerst waren de beide anderen aan de buurt. Dan GN. GN stond op:  “In mei 2011 heb ik bij u de 1 discussieprijs gewonnen, met een outsider-argument. Weet u het nog?” De DL keek vragend. “Buiten in het feesttent!”, herinnerde GN hem. DL: “Ach ja! U bent het. Nu zie ik het! En nu wilt u weer met een brillant outsider-argument komen?”  GN: “Ik doe mijn best. Toen was grappig, dat ik niet eens wist, dat er een wedstrijd-jury zat. Ik heb alleen op een belangrijk punt attent gemaakt, dat in de discussie helemaal werd vergeten. En daarmee was het al gebeurt!” DL:  “En nu wilt u weer zo’n vergeten punt brengen?”

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

 

Waarom is het hebben of niet hebben van handige cCE-machines zo belangrijk? Er is een verklaring, op die de Rector Magnificus openlijk heeft attent gemaakt. Maar de oude Rector, niet de nieuwe. Dat was eind 2009.

“en ook van machttechniek?” Bij het woord ‘machttechniek’ verschenen op de gelaten van de 2 aanwezige topbestuurders van de TU Delft eerste wolken.

“De maatschappij pompt bakken vol geld in de TU’s, vele miljoenen“, voer GN voort.  “Natuurlijk wil ze daarvoor tegenprestaties zien. Die krijgt ze ook, op vele terreinen. Worden de prestaties groter door fusie van de 3 TU’s? Dat is hier de hamvraag. Ik zeg : het tegendeel kan het geval zijn. Het hangt van een punt af: 

 

Ik constateer - en dat is nu het vergeten punt in deze discussie - dat naast goede prestaties op vele andere vlaktes op een terrein een blinde vlek bestaat, constant geen prestatie van gewicht wordt geleverd  …. “

Nu verscheen grote bezorgnis op de gelaten van de 2 top-bestuurders.

“De oorzaak van deze blinde vlek kan zijn, dat de machtorganen in de TU’s de processen zo sturen, dat de blinde vlek blijft bestaan. Als er straks de grotere TU is met top-bestuurders, die dezelfde blinde-vlek-politiek bedrijven, dus hun macht misbruiken, dan kan de fusie negatieve gevolgen hebben. Dan is nog minder kans op verandering dan nu. Ook in andere gestructureerde machtapparaten zien wij, dat er vele manipulaties mogelijk zijn en veel machtmisbruik plaatsvindt. Hoe groter, hoe meer. Indien geen grijpende middelen worden toegepast, om grote manipulaties onmogelijk te maken, dan is de grotere machtapparaat de slechtere. TU’s zijn machtapparaten.

En nu concreet:  Waar zit de blinde vlek?

 1.77 € moet je aan de pomp voor een liter vieze benzine betalen. Op het gebied van cheap Clean Energy komt van de TU’s constant niets van gewicht. Geen doorbraak, geen echt cCE-succes!  Ofschoon er meerdere technieken bekend zijn, die men oppakken en uitwerken kan. Die kansen laten de bestuurders van de TU’s links liggen. Het worden geen werkgroepen opgezet en met projectgeld voorzien, ofschoon juist daar reusachtig winst te halen is, 1000 miljard en meer. Daar gebeurt niets van gewicht. Blinde vlek! Ten welzijn van de olie-industrie! “  Protestgebaren van de bestuurders waren te zien.

De DL vond het te heet, de DSM-Prijswinnaar door te laten praten (GN had begrip voor hem. Het zou dan misschien zijn laatste Interviewer-opdracht in de TU Delft geweest zijn)  en ging met de microfoon voor een reactie naar de bestuurders.

“Alles onzin!” klonk het van daar. “Wij doen zo veel!”

“Wat dan precies?” GN bleef staan. “Hebt u bijv. een Stanley-Meyer-arbeidsgroep opgezet?” vroeg hij terug, toch zonder microfoon, moeilijk te verstaan. “Stanley Meyer’s patenten zijn beschikbaar. Zijn H2-cel werkte, toen hij werd vermoord. Zijn laboor en zijn machines werden na de moord met geweld weggehaald en verdwenen, wat laat zien, wie achter de gifmoord zat: belangengroepen, waarschijnlijk de olie-industrie. Waarom wordt zijn belangrijke vinding door de TU Delft niet omgezet in de praktijk? (Er is maar een missing link te vinden!). En waarom 4 andere vergelijkbare vindingen niet, die ik al lang heb genoemd? De TU faalt hier constant. Ze laat geen cCE-succes zien. 1.77 per liter vieze benzine aan de pomp zijn het bewijs!”

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

 

De fusiediscussie verliep gladjes, maar  werd turbulent, toen een outsider attent maakte op een groot gat in de het prestatiepanorama van de TU Delft, een blinde vlek: energie-techniek. Geen bruikbare cCE-techniek. Het bewijs:  1.77 voor een liter vieze benzine aan de pomp.

Wordt dat anders na een fusie? De verdenking is: nee.

Eerst het huiswerk doen. Dan fuseren.

De Rector Magnificus luisterde en toonde dan verontwaardiging. Lichaamstaal. Wat hij zei, was niet te horen. Alle begonnen, door elkaar te praten. Lichaamstaal verontwaardiging:  “Stanley Meyer-onderzoeks-groep? Hoe kunt u zo iets van ons verlangen? Stanley Meyer, wie is dan die? “

In een brief van juni 2011 had GN de rector gevraagd, 5 cCE-werkgroepen te vormen, daaronder de Stanley-Meyer-groep. Zijn secretaresse zei, hem de brief 2 keer te hebben voorgelegd (1. keer: brief verdwenen. GN leverde een kopie: 2. keer: brief opnieuw voorgelegd). Toch in een kort gesprek daarna zei Luyben, de brief nooit te hebben gezien. Merkwaardige toevallen. Nu toonde hij verontwaardiging.

Sinds GN de TU-situatie observeert, sinds vele jaren, wordt er ook in de studentenkrant DELTA iedere publicatie over de genoemde 5 kansrijke uitvinder-systemen tegengehouden, inclusief over zijn eigen Albatross-windmachine met DSM-prijs. Studenten niet wakker maken lijkt de TU-politiek daarachter.  GN heeft vaker pogingen gedaan, Albatross-pubicatie te bereiken. Het wordt actief tegen gehouden door de Delta-top.

Een deel van de studenten van nu zijn de wetenschappers van morgen. Daarom sluiten wij de studenten bewust in onze uitnodiging een.

De DL meende, het controverse thema te moeten afsluiten. Bij de borrel verder praten!

Dat gebeurde dan ook. 

 

Tevoren wij het protocol over de Borrel-gesprekken brengen, zijn er nog 2 uitspraken van de Rector tijdens de discussie te vermelden:

1..  In een ander context zei de Rector:

“Voor goed werk van een onderzoeker-team is geld nodig, funding.

Geen geld, geen onderzoek!  Zo eenvoudig is dat!”

2.. “Er zijn rond 100 vergaderingen over fusie-thema’s geweest, waar TU-medewerkers konden meespreken. Nog meer vergaderen maakt geen zin.”

Daarop stond een dame op, de voorzitter Ondernemingsraad TU Delft, Dineke Heersma, medewerkster van BioMechanical Engineering, en zei:  “Van 100 vergaderingen kan geen sprake zijn. Er waren 2 vergaderingen, en daarin kregen wij nauwelijks de gelegenheid, om te spreken.”   Stelt de Rector in het kader van machtpolitiek de dingen soms een klein beetje rooskleuriger voor dan ze zijn?

 

Borrel-gesprekken

Tijdens de borrel ging GN op de rector toe en zei:

“De taak is reusachtig. Met cCE zijn een beter milieu te halen, meer volksgezondheid en 1000 miljard winst. U kunt heel wat lof vergaren en faam verwerven, als u de TU zo aanstuurt, dat ze cCE tot een succes maakt, tot een realiteit.”

De Rector: “Dat zijn toch alles hersenschimmen, conspiracy-verhalen. De hele wereld probeert, cCE te maken, maar het lukt niet. En u zegt, dat het zo eenvoudig is!”

GN:  “Nee, omgekeerd:  Heel vele mensen zeggen, dat cCE-technieken er al waren en niet konden doorgroeien, niet naar de gewone mensen konden komen, omdat de olie-industrie ze in een vroeg stadium kapot maakte, soms verbonden met moord op de uitvinders. De moord op Stanley Meyer is een voorbeeld daarvan. Ik zeg maar hetzelfde als velen, alleen na verder onderzoek gedetailleerder, steunend op mijn technische kennis, mijn natuurkunde-studium en mijn ervaring.

 

 

 

Lees verder in part 2:  P2 

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Toevallig ben ik ook een uitvinder, met de int. DSM-innovatieprijs op mijn naam. Een uitvinder op energiegebied, die ondanks dreigingen en pogin-gen van de olie-industrie tot nu toe overleefd heeft*. Ik laat mij niet irri-teren door schijnargumenten en het conspiracy-gepraat. Denkt u dan werke-lijk, dat ik als DSM-prijswinnaar niet de mentale kracht heb, om de echte machtspelen te zien? Dat ik ze niet af kan grenzen tegen blote conspiracy-verhalen?  Denkt u werkelijk, dat ik niet scherp op de feiten kijk?” *) zie W20 en A24

 

Reputatie is een belangrijke hevel … Reputatie beschadigen ...

2

3

4

Part 1

A

P1

P2

P4

P3

P6

P5

2. Tegen cCE: Vragen wij dan ook meteen: ‘Welke delen van de TU Delft spelen misschien met de olie-industrie onder een hoedje tegen cCE ?’  De IQ-Partij wil spijkers met koppen slaan: In het kader van het onderzoek wil ze screening van de TU-topbestuurders met een nieuw hightech-waarheidssysteem: Wat verklaart de constante blinde vlek in de cCE-onderzoeksresultaten van de TU bij een hoogstand van 1.77 voor een liter vieze benzine aan de pomp?

P1  .  P2  .  P3  .  P4  .  P5  .  P6

sc3

sc4

sc1

sc2

sc = scenario

A

B

C

PK

PP

IQ-Partij

cheap Clean Energy (cCE)  mogelijk ...

DSM-Prijswinnaar daagt Bestuur van TU Delft openlijk uit, echt cheap-Clean-Energy-onderzoek

te laten doen en iedere schijn te vermeiden, met de olie-industrie onder een hoedje te spelen.

uitnodiging

3 keer samenwerking

GN:  “U zult het zien. By the way: Ik heb niet alleen bij u deze discussie-prijs gewonnen, maar eerder al de internationale Innovatieprijs van DSM Voor die achtergrond: Mag men dan vermoeden, dat ik een beetje verstand van technische zaken heb, van techniek?” en na een pausje:

Read  A1, A3, A5, A6.  It belongs all together.   www.A1.IQ-Party.eu , ..  www.A6.IQ-Party.eu

Read  A1, A3, A5, A6.  It belongs all together.   www.A1.IQ-Party.eu , ..  www.A6.IQ-Party.eu