BEO–Actie

Minister Hillen van Defensie moet op de krijgsmacht bezuinigen, 1000 miljoen € krijgt hij minder, 1 miljard. Dat heeft MP Rutte zo bepaald. Daarom moeten een deel van de manschappen en een deel van het materiaal worden weggesneden. De Nederlandse krijgsmacht wordt zwakker, al op korte termijn wordt Nederland minder goed beschermd. En dat wegens de bankencrisis, wegens grootbedrog van grote privaatbanken, die bijna zijn omgevallen en met heel veel belastingsgeld werden gesteund. De politici aan het roer vonden dit nodig. Nu is zo veel geld richting banken verdwenen, vakmensen noemen 130 miljard, dat grote gaten in de staatskas zijn ontstaan. Nu manqueert het aan geld voor veel. Dan mogen nu in plaats van de banken delen van de krijgsmacht omvallen, en inrichtingen in de kunst- en cultuurwereld en in onderwijs– en wetenschap. Orchestra vallen uit elkaar, sommige theaters en musea gaan dicht, sommige inrichtingen voor sociaal zwakken en gehandicapten sleuten de deuren. Universiteiten krijgen fors minder geld, studenten moeten hoger studiegeld betalen en op termijn op pomp gaan studeren. Een studie kost gemiddeld 30.000 €. Dit geld moeten ze straks lenen. En lenen van wie? Van de banken natuurlijk, die daaraan verdienen! Het sociale tintje daarbij: de studenten moeten geen rente betalen. Maar rente incasseren de banken wel: van ons! Wij, de belastingbetaler, betalen deze rente aan de banken. Zolang de banken vele vrienden onder de politici hebben, zolang wordt goed voor hen gezorgd. De bazen van de banken casseren al weer miljoenen salarissen. En ze zijn daarmee bezig, de volgende nog ergere crisis te produceren (zeggen alle vakmensen) door een zee van papiergeld bij te printen, wat binnen een paar jaar een hyperinflatie op gang brengt. Het crisisvuur doven met een warme regen van papiergeld!  Geniaal!

 

De banken en het grootkapitaal, dat grote bedrijven runt, zijn de heilige koeien van de politici. Deze krijgen cadeautjes. Met de nieuwe crisiswet, die burgerrechten inperkt, gaat dat nog makkelijker. O.a. kregen ze een cadeau van 4.5 miljard €. De Amerikaanse auteur N. Klein beschrijft in een dik boek  “De Shock-Doctrine”, hoe het “rampenkapitalisme”-”crisiskapitalisme” werkt. Alles al geweest! Via schijn-projecten (natuurlijk altijd omstreden) krijgen Multinationals en grootbedrijven en de multi-miljardairs daarachter miljarden-cadeaus: Ze krijgen omstreden groot-opdrachten, waaruit ze miljardenwinsten trekken. Een geval was de 6,5 miljarden dure Betuwe-Lijn. Nu is een nieuwe “Betuwe-Lijn” dwars door de Noordzee gepland: het genoemde 4.5 miljard €-cadeau. Maar het geld is er nog: Het werd in een potje gestopt en wacht nog op afhaling. Daarmee nu gaten te vullen is zinvol. Daarvan praten de politici niet. BEO wel.

 

BEO stelt voor, 1 miljard van dit belastinggeld in het genoemde cadeaupotje voor de krijgsmacht in te zetten, opdat ze het beschermniveau van nu kan handhaven, opdat alle sterke soldaten hun baan behouden en de krijgsmacht met modern materiaal kan werken.

BEO stelt voor, verdere 500 miljoen daarvan voor de politie in te zetten, om ze sterker te maken, beter te organiseren binnen de bestaande 24 politiecorpsen, die moeten blijven. Want met 24 politiecorpsen zijn wij 24 mijlen wijd weg van een centrale politiestaat, die wij niet willen. Wapen dragende politie-agenten zijn soldaten aan het binnenfront van de maatschappij. Die hebben wij hard nodig. Miljarden-cadeaus voor de grootkapitaalvrienden van onze politici, die zijn niet echt nodig!

 

3 miljard van de 4.5 miljard zijn dan nog over. Die zetten wij in voor het officiele doel van het geld: clean energy produceren. Toch benutten wij technieken, die zoveel beter zijn dan in het geplande schijnproject, dat cheap clean energy (cCE) voor heel Nederland het resultaat is, in plaats van maar een paar magere procentjes uit zwakke windmolens op masten. Dat is mogelijk, omdat er effectieve cCE-technieken zijn, met harde hand onderdrukt, effectieve technieken, deels van vermoorde uitvinders en deels van gesaboteerde uitvinders, die nog op de sluipmoord-lijst van de olie-industrie staan. En daarmee op de sluipmoordlijst van de multimiljardairs achter de olie-industrie. Zie foto’s beneden! Nee, lieve jongentjes zijn deze multimiljardairs niet!  Omdat slimme uitvinders mentaal sterk, maar militair zwak zijn, en eenvoudig  kunnen worden vermoord (zie de geschiedenis), is het nu zinvol, dat sterke soldaten en waakzame en dienstbare politie-agenten en slimme uitvinders de handen in elkaar slaan en samen orde op zaken stellen, nadat een sluipmoord-lijst van de olie-industrie is uitgelekt. Daarbij behoort dan ook, dat ze samen het genoemde cadeau-potje veroveren en zo verdelen: 1 miljard voor de krijgsmacht, 500 miljoen voor de politie en 3 miljard voor uitvinders en wetenschappers, die daarmee via 5 cCE-technieken cheap clean energy realiseren voor de maatschappij. Eindelijk!

 

Uit het ministerie van defensie kwam al een positief geluid. Ze vonden het een goed plan, om de 4.500 miljoen in het potje niet met laagproductieve omstreden bodemwindmolens op zee te verkwanselen, die - zo wordt vaak spottend gezegd -  niet op wind, maar op subsidie draaien,  maar nieuw te verdelen volgens de sleutel 1000, 500, 3000 miljoen.  Nu wachten wij nog op de reactie van minister Hillen zelf.

De BEO-voorzitter heeft op 27.5.2011 de volgende ministers kort voor de kabinetzitting persoonlijk geïnformeerd:  Hillen (Defensie), Verhagen (Innovatie), Opstelten (Veiligheid), Rosendahl (Buitenland). Donner (Justitie), Leers (Immigratie), Camp (Sociales). Ze hebben allen folder.1 en folder.2 ontvangen. Wij mogen daarvan uitgaan: het kaninet heeft over de duidelijke eisen in de folders gesproken. BEO verwacht een verstandige reactie van het kabinet. BEO verwacht, dat het kabinet de geldpot vrijgeeft, om daarmee de beste cCE-machines te bouwen.

Niemand kan meer zeggen, dat de NL-regering niet op de hoogte is van (zeer voorzichtig gezegd!) de verdenking dat er in olie-kringen een sluipmoord-lijst bestaat en dat uitvinders systematisch worden vermoord, die krachtige cheap-clean-energy-technieken hebben uitgewerkt en door de olie-industrie als gevaarlijke concurrenten worden beschouwd. De olie-industrie voert een guerilla-oorlog tegen de maatschappij door in het geheim cCE-uitvinders van de maatschappij te vermoorden. De soldaten, specialisten voor oorlog, en ook voor guerilla-oorlog,  kijken niet daaraan voorbij. Sterke soldaten en slimme uitvinders, de handen in elkaar, maken het verschil!

 

2012 nadert. Wat zijn de volgende gebeurtenissen in het gevecht om clean energy

en een eerlijk machtssysteem?

DE

GB

NL

B

A

W

B  A  W

BEO - Bond Eerlijke Overheid

Beinahe-Mordopfer,

noch rechtzeitig gewarnt

Mordopfer,

nicht rechtzeitig gewarnt

Gunther Niessen, Albatross-Erfinder

meer op: www.beo-beo.org

DEAL

Stanley Meyer, Erfinder der H2-Zelle

Ermordet am 24.3.1998. Er war kerngesund (siehe Photo). Freunde waren Zeugen, als er während eines Essens in einem Restaurant vergiftet tot umfiel.

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A10

A13

A14

A15

A16

A18

A19

A17

A20

28. mei 2011

Voorstel van GN:

Reconstructie van de cCE-technieken van vier vermoorde uitvinders, daaronder die van Stanley Meyer

Handen in elkaar

sterke soldaten en slimme uitvinders

moord

op uitvinders

 

 

cCE - cheap clean Energy

A21

A23

A22

A24