pakt hete hangijzers aan:

 

Thema Sadisme

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A12

A10

A13

A14

B1

B2

B3

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

A  B  Co    MM

Hoe sad-ziek zijn hoe vele artsen?

Hoe sad-ziek zijn hoe vele politici?

Hoe sad-ziek zijn hoe vele rechters?

Hoe sad-ziek zijn hoe vele advocaten?

Hoe sad-ziek zijn hoe vele industriekapiteinen?

Hoe sad-ziek zijn hoe vele top-ambtenaren ?

Hoe sad-ziek zijn hoe vele top-politie-agenten ?

 

Sadisme is een erfelijke hersenziekte, onzichtbaar en buitengewoon gevaarlijk voor argeloze slachtoffers. Sadisme wordt in verschillende sterktes slapend of dominant overgeërfd. Rond 5% van alle mensen is drager van de dominante vorm. Niet heel veel. Toch ze concentreren zich sterk in machtsberoepen (zie boven). Wij schatten, dat 20-25% van de functionarissen in machtsberoepen sadisten zijn, die veinzen en normaal doen. Hoge concentratie vindt plaats in machtsberoepen, omdat zich daar voor sadisten attractieve mogelijkheden voordoen, om op een verhulde manier onbemerkt ongestraft schade te maken en intens leedvermaak te genieten, de zieke vorm: sadistisch plezier. Vooral georganiseerde groepen van veinzende sadisten slagen erin, slimme schadespelen op te zetten, intensief te genieten, zich te verrijken en ongestraft daarvan te komen. Nog hebben ze vrij spel. Want er zijn geen controles.

Machtstructuren, opgebouwd door samenwerkende sadistengroepen (ze beschermen elkaar) verklaren vele rare en raadselachtige en terugkerende verschijnselen in de maatschappij. 

 

NOM eist sadismetests voor personen in machtsberoepen. Zodra het aantal sad-zieken in machtsberoepen marginaal is, waar het vandaag nog exorbitant is, zullen alle toestanden duidelijk verbeteren. Zonder tests zullen alle andere reformen geen blijvend resultaat opleveren. Alle goede dingen sluipend, langzaam, daarmee het niet opvalt, doelbewust de nek omdraaien is het ingeslepen streven van sad-zieken.

 

Wat is sadisme? Hoe ontstaat sadisme?

Het ISO-Instituut Sadisme Onderzoek geeft het antwoord:

Lees verder in de rubriek science:   www.beo-beo.org/sc1.htm.

NOM

Sadisme

Sadisme en leedvermaak.  Hoe hangt

natuurlijk leedvermaak samen met de ziekte sadisme?

 

Wegens veel misverstanden over de fenomenen leedvermaak en sadisme hier een beschrijving:

 

Leedvermaak, de natuurlijke en nuttige vorm van leedvermaak

 

Leedvermaak is een zinvolle, direct nuttige eigenschap van de mens. Het is een soort leer- en oefenvreugde. Het is geen vreugde aan het maken van schade, maar aan het observeren van kleine schade. Door deze vreugde wordt de oplettendheid op kleine schadegebeurtenissen bij anderen gericht, verbonden met het in gedachten oefenen, zelf bekwamer te zijn: deze schade te vermijden. Dat is direct nuttig. Het is schade-vermijden-vreugde: “Ik kan het beter!”

 

Sadisme , de zieke en schadelijke vorm van leedvermaak

 

Vormen van sadisme:

Lustmoordenaar : een primitieve sadist

Economische moordenaren :  geraffineerde eco-sadisten.

 

Onderzoekers hebben in de hersenen van mens en dier een lustcentrum gevonden, naast een onlustcentrum. Met een draad en stroomimpulsen kan men lust rsp. onlust opwekken.

 

Er zijn een aantal natuurlijke mechanismen in de hersenen, die het lustcentrum prikkelen. Schade-vermijden-vreugde (leedvermaak) behoort daarbij. Typerend voor dit mechanisme is, dat het alleen bij kleine schade, die helemaal niet erg is, het lustcentrum prikkelt en direct omschakelt naar het prikkelen van het onlustcentrum, als de schade groot wordt.

Er zit dus een omschakelmechanisme daarbij. En die is kwetsbaar. Die kan door letsel kapot gaan. Die kan ook defect of zoek zijn, omdat de persoon van zijn ouders een defect gen heeft gekregen.

Wat gebeurt nu?  Observeren van kleine schade genereert lust. Observeren van grotere schade genereert ook nog lust. Observeren van echt grote schade genereert nog meer lust, echt grote lust. Het wordt niet omgeschakeld naar onlust.

 

Nu zien wij een mens met een mentale ziekte, die altijd lust beleeft bij het observeren van schade, grote lust. Wij zien een sadist. Als hij nu verslaafd raakt in deze lust, altijd opnieuw deze intense lust wil beleven –dat gebeurt …

 

Lees verder hier :  www.beo-beo.org/sc1.htm 

BEO

BME

BEP

WP

 

 

 

 

 

Judgement mechanisme

 

“damage

situation

present ”

 

Judgement mechanisme

 

small damage

or

bigger damage

Ovaal: pleasure
centre
Ovaal: Dis-pleasure centre

 

 

 

O

B

S

E

R

V

A

T

I

O

N

 

Operation 2

Operation 1

Centre

Enjoyment of others’ mishaps

normal

disorder

Schadenfreude-

zentrum

Leedvermaak-

center

Tekstvak: A1
Tekstvak: A2
Tekstvak: A4
Tekstvak: A3

sc1

Tekstvak: B2
Tekstvak: B4
Tekstvak: B5
Tekstvak: B3
Tekstvak: B6
Tekstvak: B7
Tekstvak: B8
Tekstvak: B11
Tekstvak: B9
Tekstvak: B12

B10

Science  sc1

(Normality Movement)

ISO heeft een genezende ingreep  niet-invasief via de bolletjes-methode ontwikkeld.

 

ISO  Instituut Sadisme Onderzoek

Ovaal: Wat is nieuw?
Wat is belangrijk?
Wat was verrassend? 
Wat moet ik herinneren?
Waarover moet ik nog nadenken?
Welke beslissing kan ik nemen?

 

Hoe herkent men sadisten ?

Hoe herkent men leden van jagende sadistengroepen?

 

Stralend voor sadismeplezier volledig uit zijn/hun huisje gaan (1).

 

(Samen) uitbarsten in lachen, wat niet bij een (ernstige) situatie past (2).

 

Uitspraken over eigen plezier doen, die niet bij een (treurige) situatie passen (3).

 

 

Giechelend en met hik lachen na het horen over of zien van een situatie van zware schade van anderen, en niet kunnen stoppen met lachen (4). Spookachtig gebeuren!

 

Zich genietend in voorvreugde de lippen lekken bij het zien of visualiseren van een buitobject, waarop de sadistengroep jacht maakt, bij lukken van de jacht verbonden met zware schade en verlies voor derden (5).

 

Vaak grijnzen, vaak lachen met een lach, dat op een natuurlijke lach lijkt, maar niet helemaal. Het tegenover fixeren tijdens het lachen (6).

 

Een opvallend glad gelaat, zonder ernst en zonder zorgenrimpels(7). Altijd plezier.

 

Een opvallend breed getrokken mond, breed door (in gesloten sadistenkringen, achter gesloten deuren) vaak sadistisch de grijnzen en te lachen. Ziet uit als de duivel met zijn sadistenlach, te zien op vele schilderijen. Daarom wordt de sadisten-ziekte ook de duivels-ziekte genoemd.

 

 

Lichaamskenmerken met geschiedenis (groepengeschiedenis) en

namen met geschiedenis  (namengeschiedenis)

zijn hints, want in sommige groepen komt erfelijk sadisme heel vaak voor.

 

 

Het is erg moeilijk, een sluwe sadistengroep, die bekwaam en verhuld manipuleert (de samenhang van de leden wordt verduisterd, ze doen zich voor als enkelingen, bewust niet als groep), op een zakelijk niveau te pakken te krijgen, omdat de leden voor hun afwijkend en manipulerend gedrag altijd slimme smoesjes hebben. 

Hier is het beter, op een andere strategie over te schakelen:  bij  ernstige verdenking sadismetekens observeren en reproduceerbaar vastleggen, en ze dan als zieken, als sadisten aanvallen. En een wetenschappelijk sadisme-check eisen.  Er moeten check-centers komen, die iedereen kan aanspreken, die schade door een sadistengroep tegen zich ziet aankomen.

 

Voorbeelden voor

 

(1) straks

(2) straks

(3) straks

(4) straks

(5) straks

(6) straks

(7) straks

A

B

C

MM

WF

B

Het syndroom SO (structurele oneerlijkheid)

is een onderdeel van het syndroom Sadisme, is een rode draad.