†BEO

 

 

BEO is een slimme vogel, die heel hard kan roepen. Daarnaast is BEO

de naam van een waakzame organisatie, die heel hard gaat roepen, als ze seriebedriegers in de overheid heeft opgespoord.

 

BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

Bond Eerlijke Overheid

DE

GB

 

Beo creŽert zinvolle processen

BEO creŽert modelprocessen

BEO† -† Bond Eerlijke Overheid

 

BEO garandeert de studenten .Ö*)

een salaris van 2.500 Euro per maand voor 5 jaar,

zolang ze studeren en normale studieresultaten halen.

Ze kunnen een familie hebben en kinderen krijgen.

Familie en kinderen gaan samen met normaal

werk, ook met normaal studiewerk.

BEO vraagt zich af, waarom de regering normaal studiewerk van volwassene mensen niet normaal wil betalen. Op normale betaling volgt een groei van de bevolking aan het goede einde, aan het high-level-einde. Nu klaagt de regering over het krimpen van de bevolking, maar doet niets wat zinvol is. Ze geeft miljarden Euro uit voor twijfelachtige doelen, maar niets voor dit zinvolle groeidoel.

In tegendeel is de regering nu daarmee bezig, studenten ook nog de smalle studiebeurs af te pakken, zodat ze schulden moeten maken om te kunnen studeren. Dat betekent:† het† krimpenforceren.

 

Hebben wij een eerlijke of een zwarte regering? Link:† student en geld , B7

 

*) Het aantal studenten, aan die BEO een salaris kan betalen, is afhankelijk van de financiŽn van BEO. Met veel sponsorgeld kunnen wij veel studenten steunen. Dus ÖÖ.

 

Met geld van de belastingbetaler bevolkingsgroei aan het high-level-einde stimuleren (studenten). Of bevolkingsgroei aan het low-level-einde (personen met uitkeringen) stimuleren.† Wat doet de regering? Zijn de resultaten van de vervelende politiek al zichtbaar ? De kinder-tsunamiís van de low-level-mensen?

Als de 545.000 NL-Studenten (180.000 studenten op 14 universteiten en 365.000 studenten op 41 Hogescholen) binnen de 5 studiejaren gemiddeld per persoon 2 kinderen krijgen, dan groeit de bevolking met 1.100.000 mensen aan het high-level-einde. Voor de tijd vragende verzorging van† kleine kinderen kunnen studenten, die door te studeren inkomen hebben, dan diensten van vrouwen aan het low-level-einde inhuren, die nu werkloos thuis zitten en een uitkering casseren.

B

E

O

Burgers waken over hun staat

BEO is een deel van BME

A

B

W

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10