Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken over hun staat

 

BEO is een slimme vogel met scherpe ogen, die heel

hard kan roepen. Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die hard gaat roepen, als …….. .  BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze onzichtbare negatieve dingen in de overheid heeft ontdekt, om dan positieve tegenkrachten te steunen. BEO werkt voor normality.

 

BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

BEO-Defensie-Politiek.

Seriebedrog in de overheid

BEO deel van BME

wereldwijd machtssysteem

De rol van multimiljardairs achter de gordijnen

studenten en bevolking

stimuleren van zinvol bevolkingsgroei is mogelijk

studenten en geld

Wat zijn de prioriteiten van de regering?  Taboes

meedoen - wat is je taak?

Gecontroleerde maatschappij

Vreemde dingen geobserveerd?  BEO informeren!

geldcontrole, informatie-, communicatie-, politieke controle

fundamenteel vraagstuk

Moraal in de bevolkingspolitiek: slecht en goed.

Wachter-Democratie

Wacht  observeert, controleert, corrigeert

sleutelprobleem, sad facts

nauwkeurig observeren, dan kom je er achter

 BEO, Bond Eerlijke Overheid

BEO’s missie:  normaliteit herstellen

Wapenloos is weerloos.  Wapenloos is fout.

Eijsberg-bedrog: weinig zichtbaar, toch altijd meer.

BME, Bond Moraal en Eerlijkheid, dak van  BEO

 

 

 

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

A  B  C

Overzicht over Basis-thema’s:    DE    NL   GB

Burgers waken over hun staat. Maatschappij en maatschappijreform in de spiegel van 12 thema’s

Lees het pakket boven van 1 tot 12 door  zoals een boek:  Een nieuw zicht op de maatschappij !   Een zicht dat klopt?   Tel de feiten!

 

van de kwetsbare maatschappij

Basis-Thema’s

Reform

<—    B=Basis, A=Actueel, C=Canvass,_W=Werving

BEO

 

Wij leven nu in het jaar 2012.  2012 is het jaar van de grote veranderingen. Het oude machtsysteem wankelt. 2012 gaat het vallen. Er komt iets veel beters. De sad-ziekte is door nieuwe tests zichtbaar te maken. Wat nu wetenschappers weten, wordt kennis van allen. De bevolking begrijpt de omvang van het sad-probleem. Wereldwijd worden de sad-zieken uit alle machtfuncties gehaald, allereerst in Europa. Normaliteit krijgt een kans.

 

Broeder-Bonden:  BEO,  BME,  BEP,  cCE, IQ  

www.bme.kiddds.org,     www.bep.kiddds.org

www.cCE.kiddds.org .    www.beo-beo.org

Boemerang-Partij

BEO   beo@kiddds.org     Tel: 06-24 33 44 53

MM

Tekstvak:

 

BEO  Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken

over hun staat

A   B   Jo   Le  Me  Mo  W    MM

BEO-Vogel,  Wapendier  van

BEO  met scherpe ogen

Tekstvak: Tekstvak:

DE  NL  GB  N

BEO is deel van BME

B1 - B12

Basis-Thema’s

rondom maatschappelijke vraagstukken. Speerpunt 1: mentaal gezonde mensen op macht-

posten in regering en organisaties, cG*,  Controles.  Speerpunt 2: cCE - cheap Clean Energy**

Tekstvak: Normality

Movement

Tekstvak: NOM

**) Onderdrukking van cCE is een indicium voor mentale ziekte, voor de hersenziekte sadisme. De gevolgen van vieze energie reiken ver en gaan diep. Grote schade.  Precies daarom koesteren sad-zieke groepen cCE- onderdrukking. Zie B10 ! Ze hebben de energiemarkt geoccupeerd en verdedigen hun zeggenschap met alle middelen. Zelfs met middelen, aan die normale mensen niet eens willen denken. Vaak willen ze ook niet geloven, dat het gebeurt.

*) cG — clean Government