Wereldwijd Machtssysteem

[ zoals een ijsberg deels boven water, deels onzichtbaar onder water ]

 

 

De burgers worden door de staat geregeerd

(door de locale, provinciale en landelijke autoriteiten).

 

De staat wordt door ministers geregeerd

(De ministers en de eerste minister, de Minister President, vormen samen de regering)

 

De ministers worden door de multinationals geregeerd

(Hier wordt het bestuur internationaal)

 

De multinationals worden door multimiljardairs geregeerd,

door multimiljardairs achter de schermen, door de grootaandeelhouders, door de eigenaren van het grootkapitaal in de concerns. Kleine burgers mogen aandelen van multinationals kopen, maar hebben in feite niets te zeggen. Het grote geld bepaalt.

 

De multimiljardairs worden door vorsten geregeerd

De meeste en de rijkste multimiljardairs behoren tot een etnische groep, de groep van de Rothschilds, Rockefellers, Morgans. De leden van deze groep noemen zich de Askinasis. Wij spreken hier van de A-groep. De A-groep heeft een bepaald verleden.

 

De A-groep met haar vorsten wordt door een geheime koning geregeerd

De identiteit van de nu regerende koning wordt geheim gehouden. Wel is de identiteit van de vroegere koning bekend. Dat was David Rockefeller, nu 94 jaar oud. De A-groep is georganiseerd als een geheime maatschappij, geleid door een geheime koning. Maar weinige weten, wie dat is. Zeker weten is de persoon bekend (een bekende figuur uit de Rothschild-Rockefeller-Morgan-Clan), toch niet dat ze de laatste beslissingen neemt.

 

De streng geheime ontmoetingen van rond 120 leden en contactpersonen van de Bilderberggroep elk jaar hebben iets te maken met politieke afstemming en besluitvorming binnen de wereldwijd verspreide A-groep. Daar wordt de koers, die de groep wil inslaan, bediscussieerd. De laatste beslissingen nemen de vorsten onder leiding van de geheime koning.

 

Als gevolg van geheime beslissingen zien wij een gelijkschakeling van de goederenproductie van multinationals wereldwijd in de belangrijke sectoren:

 

1. transport

2. energie

3. voedsel

4. medicijnen

5. wapens.

 

Ze kunnen het veel beter, maar ze doen het niet. Wij zien productie van goederen, die uit de tijd zijn, met oude techniek, kunstmatig duur, terwijl (onderdrukte) nieuwe techniek veel betere en veel goedkopere producten oplevert. Vele vakmensen weten dat, maar hebben geen macht. Hun stem wordt alleen in kleine kring gehoord. De productie van “oud-ijzer-spullen” met oude techniek, milieuvervuilend en superduur, kan nog, omdat de grote massa van de burgers zonder verstand van zaken geen zicht heeft op de nieuwe technieken en mogelijkheden. Desinformatie door de media, de ministeries en de multinationals met voorspiegeling van innovatieactiviteiten op deze terreinen helpt nog de status quo in stand te houden. Echter, het wordt altijd moeilijker. Het open internet verspreidt actief informatie. En 2012 is dichtbij!

 

De BEO’s roepen …. www.beo.kiddds.orglink 11  (brief aan Rutte)

 

1..   Transportsector:

Geproduceerd worden luchtvervuilende lawaaiauto's op grote schaal en de bijbehorende straten op kosten van de natuur, die samen triljoenen Euro's kosten (meer geld, dikke profijten voor de multinationals en dus voor de multimiljardairs), terwijl - nieuwe transport-techniek - loodrecht startende automatic-toestellen, die zonder geluid heel snel over luchtstraten vliegen, mensen en dingen goedkoper, veiliger en beter kunnen transporteren. Deze techniek wordt nu onderdrukt. Wij horen begeleidende antipropaganda: “Zulke techniek bestaat niet”. Geheimafdelingen van de strijdkrachten hebben ze wel.

 

2..   Energiesector:

De vieze drie-eenheid kernsplitsing, olie, kolen beheerst verder de energieproductie, milieuvervuilend, een ramp voor de natuur, en superduur (energiekosten wereldwijd 5 triljoen Euro per jaar) ( = meer geld, dikke profijten voor de multinationals en dus voor de multimiljardairs achter de gordijnen), terwijl nieuwe energieproductie-technieken veel goedkoper genoeg clean energy kunnen leveren. Zie link 11 ! Ze worden onderdrukt door een combinatie van doodzwijgen, sabotage en economisch wurgen.

Schijnactiviteiten zijn te constateren, o.a. twee grote energiecongressen per jaar, door het EZ-ministerie en SenterNovem georganiseerd, die altijd over nieuwe energietechnieken met marginale resultaten gaan, voor heel kleine markten, of over doodgeborene kinderen zoals het project “Desertec”, door de multinational Siemens gesteund, superduur en met een 3000 km !!! lange stroomleiding tussen Europa en de Sahara in Afrika. Uitnodiging voor terroristen, een bommetje te plaatsen! Meteen zit heel Europa in het donker.

Het doodgeboren-kind-concept laat al zien, dat de zieke vaders van zulke denkspelen de burgers niet serieus nemen. Maar ze hebben wel grip op de kas van de multinationals en de ministeries (ons belastingsgeld) en pompen vele miljoenen Euro’s in de reclame voor deze zwakzinnigheid!

 

3..   Voedsel

Biologische productie van voedsel, locaal in gesloten kringloop, wordt belemmerd, grootproductie met chemie en kunstmeest en gensoja-voer voor het vee en voor mensen wordt door het grootkapitaal gesteund (multinationals: Monsanto, Unilever, … . ), met ongezondheid en onnodige ziektes als gevolg.

Voedselfabrieken in grootkapitaalbezit mengen 1000 chemicaliën in de basislevensmiddelen, o.a. brood, zonder noodzaak en met onoverzienbare gevolgen, en verkopen ze via supermarktketens in grootkapitaalbezit.

Belangrijke resultaten van wetenschappelijk voedselonderzoek (Pottenger, Schnitzer, Clark, … ) worden bij de grootproductie van voedsel in de fabrieken geïgnoreerd, met gevolg: ontstaan van zeer schadelijke reactieproducten in het voedsel, die niet opvallen, niet te proeven zijn, maar ondergronds grote problemen veroorzaken, als de grootste motor van degeneratie. Bovenop veroorzaken ze verslaving in die schaadstoffen.

Gezondheid staat niet op de agenda van de krachten, die het voedsel manipuleren. Wel praten ze veel daarover. Schijnactiviteiten. Miljarden omzet maken is het programma (meer geld, dikke profijten voor de multinationals en dus voor de multimiljardairs achter de gordijnen). En, als het sad-zieke mensen zijn, wat staat dan nog meer op de agenda?

 

4..   Medicijnen

De pharma-industrie produceert medicijnen, die symptomen onderdrukken en later nieuwe ziektes produceren, op grote schaal, superduur. Ze creëert een kunstmatige multi-miljardenmarkt (meer geld, dikke profijten voor de multinationals en dus voor de multimiljardairs achter de gordijnen).

Eenvoudige en effectieve middelen en geneesmethodes worden doodgezwegen of belemmerd (bijv. voor suikerziekte en voor kanker)

 

5..   Wapens

Wapens, die meestal uit ijzer en staal bestaan, worden geproduceerd voor 1.5 triljoenen Euro per jaar (=1.500 miljoen Euro) (meer geld, extra dikke profijten voor de multinationals en dus voor de multimiljardairs achter de schermen), terwijl straalwapens bestaan (streng geheim), die ijzerwapens meteen laten smelten en waardeloos maken. Zie video van zulke straalwapens op Internet !

Ook hier ziet men weer, dat belangrijke informatie wel aanwezig is, maar zich nauwelijks verspreidt. Dat geeft de sad-zieke bedriegermiljardairs achter de schermen een kans. Die benutten ze.

 

De BEO’s roepen …. www.beo.kiddds.orglink 11  (brief aan Rutte)

 

 

Men kan niet zeggen, dat het lot van de mensen bij de multimiljardairs en hun geheime koning in goede handen is. Hitler was een Rothschild-kleinzoon, werd door de bankiers van de Rothschild-clan financieel gesteund en groot gemaakt. WO2 was hun werk. Door oorlogen aan te wakkeren en wapens te verkopen zijn ze steenrijke miljardairs geworden. Nu hebben ze nieuwe Hitler-plannen. Wie de boeken van Morgenthau en James Bacque kent: nieuwe Hitler-Morgenthau-plannen. Het is tijd, die zieken te genezen!

 

De BEO’s roepen …. www.beo.kiddds.org,    link 1 -  link 12

 

Lees:  www.sadfacts.kiddds.org. Leer erbij over een bijna onzichtbare ziekte, haar oorsprong en haar genezing! Bang zijn voor sad-zieken, die bedriegers worden? Nee toch! Word snel lid! Wij willen een eerlijke overheid!

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken over hun staat

BEO is een slimme vogel, die heel hard kan roepen. Daarnaast is BEO

de naam van een waakzame organisatie, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord. BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

BEO

Tekstvak:

 

Bond Eerlijke Overheid

Burgers waken

over hun staat

A

B

W

NL

GB

B5

DE

A21

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A12

A10

A13

A15

A14

A16

A17

A18

A20

A25

A24

A23

A26

A27

A30

A29

A28

A19

A22

A31

A35

A34

A33

A36

A37

A40

A39

A38

A32

Ovaal:

BME

start   //    Lid - Mitglied - Member

A  B  Co  F  Jo  Le  Me  W   MM

B1

B2

B4

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10