BEO-lid: Wilt u misschien deze folder eens lezen en de website, die daarachter staat? Lezen en misschien lid worden! De Bond Eerlijke Overheid heeft zich voorgenomen, heel wat leden samen te brengen om zwaargewicht te krijgen en daarmee een eerlijke overheid te installeren.

 

Student: 16 miljoen leden hebt u nodig voor een eerlijke overheid !

 

BEO-lid lacht: Maar met vele leden kunnen wij al behoorlijk wat druk maken!  Wij hebben duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van een grote groep van seriebedriegers in de overheid. Met heel veel leden kunnen wij het deze groep moeilijk maken. Met veel leden kunnen wij druk opbouwen!

 

Student: Daarin hebt u gelijk!

Mij wil de overheid nu de studiefinanciering afpakken.

 

BEO-lid:  Waarom?

 

Student:  Ze hebben niet genoeg geld. Ze hebben het geld voor doelen met een hogere prioriteit nodig.

 

BEO-lid:  Nog meer private banken met miljarden burger- en belastingsgeld steunen? Dat is toch voorbij!  Andere prioriteiten dus: bijvoorbeeld welke?

 

Student:   U bent toch bekend met de sterk gegroeide groep van zwarte mensen uit Afrika en de vele kinderen, die ze hier produceren. U ziet ze in grote getallen op alle straten. Altijd meer van deze kinderen worden volwassen en hebben een eigen uitkering nodig. De mesten van hen vinden geen werk, want ze hebben  een IQ rond de 70. Met een IQ van 70 kan je niets! NL-studenten hebben een IQ tussen 120 en 140. Deze arme mensen hebben een IQ rond de 70.

 

BEO-lid:   Van wie weet je dat?

 

Student:  Van mijn professor. En ik heb het ook nog op Internet gecheckt. Het klopt. Representatieve metingen in Afrika. Uitkomst 70. Echt 70 !

 

BEO-lid:   Zegt de professor dat openlijk in lezingen?

 

Student:  Nee. Hij is bang, dat hij dan wordt aangevallen en het bestuur van de universiteit hem zijn job afpakt. Hij zegt het privaat en geeft ons de  webadressen, dat wij het zelf kunnen checken. Hij zegt, dat een vrouw in Afrika gemiddeld 5 kinderen krijgt, allen met een IQ rond de 70. En hier krijgen de zwarte vrouwen bijna evenveel kinderen, en de regering doet niets om deze stroom in te dammen. Zo moet de regering altijd meer uitkeringen uitbetalen.

 

BEO-lid:  En nu moeten jullie, de studenten met een IQ van 140, hun studiefinancieringen inleveren, opdat de vele arme IQ-70-mensen hun uitkering kunnen krijgen?

 

Student:   Precies! Zo ver vooruitziend zorgden de NL-regeringen Kok en Balkenende voor de toekomst van het land. En de nieuwe regering zet dat in een rechte lijn voort. Ze wil ons de studiefinanciering afpakken.

 

BEO-lid:    En wat is de achtergrond van deze onzinpolitiek?

 

Student:   Mijn professor zegt, dat ze het land willen verzwakken. Zwakke mensen, die weinig weerstand kunnen ontwikkelen, kan men eenvoudiger uitbuiten. Later, zegt mijn professor, willen ze dan een absolute dictatuur oprichten, grote broeder, big brother, met camera’s overal. Maar dat geloof ik helemaal niet. Dat gaat mij te ver! Misschien is het vreemd, dat ik met 22 jaar het beter wil weten dan mijn professor, die 52 is, dus 30 jaar meer ervaring heeft dan ik! Maar nee! Het gaat mij echt te ver! Zo veel veinzen en zo veel slechtheid, dat kan toch eenvoudig niet! Dat kan ik mij niet voorstellen.

 

BEO-lid:  Maar wat, als het niet echt slechtheid is, maar ziekte? Deze merkwaardige ziekte sadisme? In de politiek zijn er een hele boel merkwaardige verschijnselen te observeren. Schijnredeneringen. Bewust foute waarderingen. Veel manipulaties. Veel contradicties tussen zeggen (positief) en doen (negatief).

De BEO-bond zal het uitzoeken. Als de Bond Eerlijke Overheid genoeg leden heeft, komt er een eerlijke regering. Dan worden MORAAL en EERLIJKHEID weer groot geschreven. Dan komt zeker weten geen dictatuur. Dan krijgen de studenten hun studiefinancieringen. Dan wordt er op gelet, dat arme IQ-70-vrouwen gemiddeld niet meer dan 1 kind ongelukkig kunnen maken in plaats van vandaag 5, en dat onafhankelijk van de huidkleur, daarmee het niet een discriminatie van een ras wordt. Aan hun inzicht appelleren: vermaningen kunnen worden ingezet, en financiële beloningen kunnen worden ingezet, indien de arme vrouwen helpen kinderen met een hoge IQ op te voeden in plaats van eigen kinderen met een lage IQ. Dat werkt, en dat kan men ook fijngevoelig doen, want het is een goede zaak.

 

Leden van de oude Balkenende-regering, nu weer ministers in de nieuwe regering, zeiden, dat de regering geen stimuli in deze richting kan geven. Ze kan dat wel. Ze wil alleen niet. Is dat dan een eerlijke regering? Hebben wij een eerlijke of een zwarte regering met een geheime agenda? Wij willen een eerlijke regering! Als eenling ben je machteloos tegen zwarte politiek. Toch als grote groep heb je mogelijkheden!

Daarom:  Lid worden van de Bond Eerlijke Overheid is een goede zaak!    

 

 

Bond Eerlijke Overheid

BEO-lid

en student

 

Protocol van een gesprek

Bond Eerlijke Overheid

 

BEO

 

 

 

BEO is een slimme vogel, die heel hard kan roepen. Daarnaast is BEO de naam van een waakzame organisatie, die heel hard gaat roepen, als ……..

BEO is de Bond Eerlijke Overheid, die heel hard gaat roepen, als ze een bedriegergroep in de overheid heeft opgespoord.

 

BEO heeft meningen, kent geen taboes, kent oplossingen. BEO roept:

DE

GB

Link 6:

modelproces-studentensalaris

 

Link 5:

wereldwijd machtsysteem

Waarom de bestuurders van de machtgroep A willen, dat sterke delen van de bevolking wegsmelten en via hun Under-Cover-mensen de nodige stimuli zetten. De kunst, het indirect te doen! Geld als een van de hefbomen.

 

Het ijsberg-machtsysteem, deels boven, deels onder water, is stevig op weg, het doel, dat het 1945-1950 niet heeft bereikt (zie link 9, Morgenthau-plan, zie boeken van James Bacque en van Morgenthau zelf), op een andere manier toch te bereiken..

Burgers waken over hun staat

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

Ovaal:

BME

start   //    Lid - Mitglied - Member

A  B  Co  F  Jo  Le  Me  W   MM

BEO is onderdeel van BME

A   B   Jo   Le  Me  Mo  W    MM