De sadistengroepen zijn georganiseerd. Maar gebrekkig georganiseerd. Er zijn gaten, door die je inzicht kan krijgen. Er zijn ook insider-papieren van hen openbaar geworden, die echt druipen voor sadisme. Ga zulke papieren lezen! Een ontmantelingorganisatie oprichten, die met wetenschap werkt, is een slimme stap. Zich organiseren is een slimme stap. De trucjes van die kwade groepen zijn oeroud en ze werken. Maar tegen wetenschap staan ze bloot daar. Doorzetten van wetenschappelijke screenings van machtpersonen is de taak, voor die wij staan. Screenings doorzetten kan geen eenling, kan alleen een positieve groep, een groep van positieve groepen. Denk na over je bijdrage!  Lees meer daarover hier !

 

De overheid is een mengsel van eerlijke en oneerlijke groepen. Daarbij zitten de oneerlijke (en, zoals gezegd, zieke) groepen in de hiërarchie vooral boven, onderdrukken de eerlijken, zetten hun wil door. Ze hebben nu nog veel macht in handen. Via kleine en grote (zie energie, zie geld) bedrogprojecten veroorzaken ze veel misstanden. Zo lijdt de hele maatschappij. Via voorbereiden, uitlokken, organiseren van oorlogen met wapenverkoop veroorzaken ze ellende zat. Toch als de tijd rijp is, dan komt iets veel beters. 2012 is dichtbij. De ommekeer staat voor de deur. De werktuigen, welke het mogelijk maken: Wachter-Democratie met Superfilter en Gene Sharp’s doorzettingsleer,  staan bereid. Omdat de eerlijke groepen in de overheid helpen zullen, de oneerlijke spelers in de overheid uit de macht te drijven, zal het plots gebeuren. Zij voorbereid!

 

Denk daaraan, dat de toestanden in vele andere landen erger zijn dan hier. Vaak een harde, vaak een gecamoufleerde politiestaat. Stel je voor, je leeft in een politiestaat! Hoe reageer je?

 

NOM, BME en BEO zeggen: een bloedige revolutie is altijd fout. En onnodig! Een slimme evolutie is beter. En mogelijk. Bestudeer de vrijheidsleer van Prof. Gene Sharp: De machthebbers hangen van de burgers af. Zonder medewerking (1), zonder gehoorzaam (2), zonder belastinggeld (3) van de burgers zijn ze niets. Trek (1), (2)  en (3) terug en ontplooi oppositie! Dan zijn ze zonder macht. Doe het slim! Doe het in stappen! Leer je macht kennen en benutten!

 

Vele mensen zijn traag, vele zijn blind, vele zijn bang en gehoorzamen wegens angst. Deze eigenschappen zijn de grote helpers van machthebbers.

 

Systematische controle van alle machtspersonen op de verborgen hersenziekte, op het defecte leedvermaak-centrum, is de beste strategie voor snelle verbetering. Denk aan Hitler, die een Rothschild-kleinzoon was, hoe erg missende toetsing kan uitpakken. Bij de toegang tot een machtfunctie zou al een test op die vervelende ziekte moeten komen.  Een MRI- controletest met nieuwste techniek is thema nr. 1 in de rubriek Actueel (A) op de NOM/BEO-website.  Lees eens A1 ! De moderne stressongevoelige geheugentest is eveneens bruikbaar. Want zieken weten donders goed, dat ze ziek zijn, dat staat ingeschreven in hun geheugen. Via het test kan men het uitlezen, en - gelukkig - de zieken kunnen niets daartegen doen. De zieken zijn gewend te liegen. Ze liegen met bravour. Als ze liegen, liegt hun hersenen. Om te kunnen liegen, moeten de hersenen voorbereidingen treffen. Dat kunnen wetenschappers opserveren en daaraan zien, dat ze liegen. In de hersen-screening staan leugenaren bloot daar. Voorbereidende en begeleidende hersenactiviteiten van leugens zijn te zien en verraden ze.

Toen Welling en Bos voor de De-Wit-enquete-commissie van de Tweede Kamer stelden, dat ze 2008 door de bankencrisis  totaal verrast werden (natuurlijk!), hebben velen gedacht, dat ze logen. Maar kunnen ze leugens bewijzen? De Wit heeft de mogelijkheid, tijdens een herhaling van die uitspraken een wetenschappelijke hersenscreening toe te passen. Dan vallen Bos en Welling eventueel met een meineed door de mand. Als de Wit het niet doet, niet eens van de mogelijkheid praat, is dat het bewijs van truc-spel. Het gebeuren rond Dion nnnnnn was al een hint in deze richting. Hij mocht alleen bepaalde vragen stellen. Wegens afwijken daarvan werd hij door De Wit in de mangel genomen! Hier laten wij ons horen. Normality! Hersenscreening!

 

Teruggaan in de generatievolgorde laat zien, dat de verborgen hersenziekte erfelijk is.  Met een eenvoudige en goedkope gentest zouden wij meteen een grote stap verder zijn. Een genetische vingerafdruk, die zonder weten en toestemming van de zieke persoon de ziekte van het leedvermaak-centrum nauwkeurig en zonder fouten openbaart, zou ideaal zijn.  Loopt het goed, dan hebben wij deze test overmorgen. Wilt u een bijdrage leveren, daarop uitgerichte werkzaamheden van vakmensen te financieren?  Maak dan a.u.b. uw bijdrage over op de BME-rekening Nr. 8 1 22 19 19 8,  ABN-AMRO-Bank, NL, met het kenmerk “BME-Gentest”.

 

Hoe dan ook ! Wordt actief! Trage mensen zijn de grootste helpers van een vervelend machtssysteem.  En vergeet niet te lachen. Lachen is gezond !     Jokes   DE   NL  GB

 

 

Normality is our goal

NOM - Normality Movement

 

Bestudeer 5 cCE-technieken, nu onderdrukt, die

morgen de wereld in clean energie voorzien:  W20

Tekstvak: Normality

Reform

BEO-Vogel,  Wapendier  van

BEO met scherpe ogen

Normality-Teams      NOM, BEO, BEP, BME        Normality-Teams   

BEO - Bond Eerlijke Overheid,   BEP - Bond Eerlijke Prijzen,   BME - Bond Moraal & Eerlijkheid

    beo-beo.org   

MM

MM

MM

MM

MM

NOM met BEO, BME, BEP spreekt in 3 talen: Duits, Engels en Nederlands. Integratie van verdere talen is voorbereid, zo Spaans, Frans, Italiaans.

 

NOM vertaalt de wensen van rond 500 miljoen inwoners van Europa.

 

NOM komt met echte hervormingen, met grote systeemverbeteringen, zo met de wachter-democratie en met het Superfilter, waarin oneerlijken blijven hangen, zodat ze niet kunnen doormarcheren naar machtposten. Wetenschappelijke controle- methoden worden tot nu toe niet toegepast op machtspersonen. Dat verandert.

De naam Hitler maakt meteen duidelijk, welke schade kan ontstaan, als men machtspersonen niet, met wetenschap bewapend, in de ziel gaat kijken. Feit is, dat een burger vermoeden kan, dat iemand liegt en misleidt, dat hij veinst. Maar hij kan het niet hard maken. Wetenschap is instaat, om de vraag te beslissen. Daarom moet wetenschap worden toegepast, waar het belangrijk is.

 

Onze missie is Normality.  BME, BEO en BEP zijn Normality-Teams.

Om Normality te bereiken, is het belangrijk, alleen eerlijke mensen op machtsposten te zetten, structureel oneerlijke te ziften en uit te sluiten, mogelijk via het nieuwe Dragon-systeem. Zie later. Zie A1.

 

Alleen groepen kunnen deze verandering bereiken. Grote groepen kunnen meer bereiken dan kleine (Leidraad, om een beslissing te nemen?) Groepen, die weten, wat ze willen, kunnen meer bereiken dan zulke, die alleen hun ontevredenheid uiten en nog naar strategieën zoeken.

 

NOM is part of  worldwide Normality Activitiesontvangt impulsen van groepen en geeft impulsen terug. (The Normality Manifest, met 9 normality-doelen, is een voorbeeld daarvan. Zie A32 !)  Andere groepen, die wij nog niet kennen, groepen met specialkennis, met ideeën en plannen, zijn uitgenodigd, contact op te nemen.

 

De maatschappelijke en politieke situatie van vandaag is ver weg van normaal. Er is veel te doen. Denk 100, denk 1000 jaar vooruit. Mag het zo blijven als nu? Zo niet: wie gaat een positieve ontwikkeling voor jou in gang zetten? Wie gaat het voor je doen? Ga je aan de zijkant staan en toekijken?  Steun een positieve groep, steun een normality-team, door lidmaatschap of anders!

Lees meer: uitgelekt   en:  www.sadistenjagd.eu   en:  actueel A12   enJokes

WF     MM   DE   NL   GB   N

MM

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

B

A21

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A12

A10

A13

A15

A14

A16

A17

A18

A20

A24

A23

A19

A22

A

Jo1

Jo2

Jo4

Jo5

Jo3

Jo6

Jo7

Jo8

Jo9

Jo

W21

W

W2

W4

W5

W3

W6

W7

W9

W8

W11

W12

W10

W13

W15

W14

W16

W17

W18

W20

W24

W23

W19

W22

W1

De ontevredenheid van de burgers is groot. Vele weten niet precies, wat er aan de hand is. Maar ze hebben een slecht gevoel. Ze voelen zich gebeten. Door wie? Door een onzichtbare hond! Wantrouwen tegenover het machtssysteem. Terecht ! Zie de opkomende occupy-beweging! Chicanes van de US-overheid tegen leraren in Wisconsin, USA, waren het begin. De leraren organiseerden hun protest anders dan normaal. Ze gingen in groepen op een plein bij elkaar zitten en discussieerden openlijk met elkaar over de misstanden, over de willekeur, over de motieven van de functionarissen. En de vlam sloeg in de pan.

 

Andere groepen kopieerden dit. Vreedzaam komen, vreedzaam blijven. Over een duurzame gesprekstuin attent maken op onopgeloste problemen.

 

Een groep in New York  “Occupy Wallstreet” trok de aandacht van de media, en sindsdien gaat het nieuwe concept de wereld rond. Overal actie.

Er moeten nog fouten verdwijnen en er moet meer structuur erbij komen. Niet organisatie-structuur. ‘The multi-centred movement’ is een sterkte. Want op vele en steeds nieuwe centers van oppositie kunnen kwade overheden geen grip krijgen.

Zonder vergunning in tenten op plaatsen kamperen daarentegen maakt kwetsbaar, is overbodig en fout. Iedere dag komen, lang blijven, de volgende dag terugkomen gaat ook, is beter. 

 

Meer denkstructuur moet nog erbij komen:

Wat zijn de doelen? Hoe kunnen ze bereikt worden?

BME komt met een poging:  Normaliteit herstellen is het doel !

Normality Movement!  In  A32 presenteren wij een Normality-Manifest. 

In het Manifest vindt je een lijst van 9 thema’s, en bij elke punt, wat wij wenselijk en normaal vinden, en wat  wij vandaag aantreffen:  wijd weg van normaal.

Normaal en niet normaal, tegenovergesteld.

 

Het bijbehorende programma is dus, in 9 punten van “is” naar “moet” toe te werken, vreedzaam van niet normaal naar normaal. Zodra het “moet” bereikt is, ziet de wereld er anders uit.

Het goede nieuws is:  het is maakbaar, en het zal gebeuren.

Een vreedzame macht-techniek van het volk is beschikbaar, welke de macht-technieken van het systeem zal breken. Violence-free!  Groeten van Prof. Sharp!

 

NOM heeft jarenlang onderzoek gedaan, weet, welke fouten (en zwaktes) in het machtssysteem zitten en combineert dit weten met de leer van Prof. Sharp. Zo kunnen wij oude vossen de meestal jonge mensen, die wegens falen van het systeem in de problemen zitten, velen zonder werk, advies geven.

 

Het voor velen verrassende antwoord op de vraag

“Wat zijn de oorzaken van het falen van het systeem”  is  - nog een keer :

 

Het falen van het systeem is georganiseerd. Een groep, die nog niet in de focus van het publiek is, produceert crisissen, bewust en naar plan, achter een sluier van mist. Ze schudden de bomen. Ze willen oogsten.

 

Maar dat is het niet alleen. Oogsten en geld verdienen kan men ook via goede projecten. Dat ze voor kwaadaardige projecten kiezen, laat zien, dat iets met hen mis is:  Ze willen leedvermaak. Ze willen lol.

Ze willen, dat wij in de problemen raken. Het zijn sadisten, zieke personen. Zonder veelvoudige persoonlijke ervaring ga je dit niet geloven. Want het is erg vreemd. Maar ga het proeven! Speur, en je zal hetzelfde vinden! Als een van de sadisten zijn masker voor je laat vallen, dat gebeurt soms ook, dan heb je het puur. Sommige praten zelfs trots over de macht van hun groep: “De energiemarkt is van ons. Die moet je niet aantasten!” En: “De wapenmarkt is van ons. Daar laten wij niemand binnen komen!”  Hun sadisme is de verklaring voor de cohesie van die groepen. Dat is de onzichtbare plakstof.

Normale mensen vormen geen omvangrijke samenzwering, geen conspiracy.

Normale mensen zijn ook niet geoefend in geheimhouding. Sadisten wel. Maar ook niet allen. Sommige praten en verraden de hele boel. Conspiracy functioneert niet!

Sadisten! Hersenziekte sadisme! Je ziet ze nergens. Leer de onzichtbare 5%-groep zien!

Ook hun conspiracy functioneert niet! Er zijn groepsleden, die praten. Ga ze zoeken!

Ovaal: De lezer 
met weinig tijd

 

kan van hier direct naar een

aantal van kernpunten springen

A32

W20

A1

B2

B10

W23

B12

maar doorlezend krijgt hij meer weten over achtergronden mee op zijn weg

MM

Alle praten van crisis. Geen nieuws op TV zonder nieuwe crisisberichten. Inderdaad, wij leven —  weer eens — in een crisistijd. Crisissen zijn zoals vuur. Ze kunnen worden aangestoken en branden dan door. Ze breiden zich uit. Goedmenende en bezorgde mensen proberen te blussen. Dat lukt niet, als op de achtergrond, gecamoufleerd, groepen met machtmiddelen zitten, die de crisis, het vuur, steeds opnieuw aanwakkeren. Ze doen dit, om buit te maken. In crisissituaties worden mensen kwetsbaarder, kunnen beter worden uitgeperst, bestolen, beroofd.

 

Veel mensen kunnen zich zoveel slechtheid niet voorstellen. Daarover hebben wij het straks nog. Crimineel gedrag? Ja zeker. Echter, de dadergroepen zitten zo hoog en opereren zo sluw, dat ze door normale justitie niet kunnen worden gepakt. Ze gaan door, verergeren de crisis, schudden de bomen, om te oogsten.

 

In het geval van de crisis van nu, die 2008 begon, is de dadergroep, die de boel in de fik stook, achteraf goed te zien en te benoemen: de J.P.Morgan-bank, ondersteund door Goldmann&Sachs, bank en verzekeraar, en door het in de FED verenigde bankenkartel. Morgan verkocht giftige hypotheken, en wetend, dat ze zouden springen, heeft Morgan op de giftige papieren in grote omvang verzekeringen bij Goldmann&Sachs afgesloten, met voorwissen dus. En Goldmann&Sachs, in kennis van de bedrogachtergrond, heeft de schadeclaims, totaal miljarden , aan de Morgan-bank uitbetaald. Bedrog aan de verzekeringbetalers, die via hun premies de miljarden moeten ophoesten. Intussen waren grote posten van de giftige papieren doorverkocht aan andere banken, ook in Europa. Sommige banken kwamen in de problemen, dreigden om te vallen. Dat was dan het voorwendsel voor het bedriegende bankenkartel, om te roepen: “Wij zijn in problemen. Wij moeten worden gesteund door de staat”. Dus door de belastingsbetaler.  Dat was dan - kettingreactie - het voorwendsel van bedriegende politicigroepen en ambtenaren-groepen, die op de statelijke geldpotten zitten, zonder ons weten verbonden met het bankenkartel, om te roepen: “Onze banken zijn in gevaar. Ze zijn zo belangrijk voor allen, dat wij ze moeten redden”. Dan hebben ze honderden van miljarden uit de staatskassa’s in de banken gepompt. Nu zijn de staatskassa’s te leeg voor vele taken. Op grote schaal wordt bezuinigd. De burgers moeten bloeden.

Crisistijd. Crisiswetten. Burgers verliezen niet alleen geld, maar ook rechten. Via crisiswetten worden hun rechten ingeperkt. Omstreden projecten van roofkapitalisten worden doorgedrukt. Een voorbeeld van een geplande 4.5 miljard - coup : zie W4

 

Grote bedriegergroepen zitten op vele grote geldpotten in maatschappij en staat, in de energiewereld incl. olie-industrie (energie: wereldwijd jaarlijks 5000 miljard omzet), verzekeringen, banken, op de subsidiepotten van de staat. 460 miljard subsidie ging in de laatste jaren naar vuile energie, 80 miljard ging naar schijnprojecten schone energie, die de olie-industrie niet in gevaar brengen. De echte schone energie (zie W20) wordt stevig onderdrukt. Overal wordt gemanipuleerd. Niets is normaal.

 

De leden van bedriegergroepen, de leden van de onzichtbare 5%-groep, gedragen zich meestal normaal, werken normaal, zijn niet te herkennen. Slapers. Alleen op sommige korte momenten worden ze wakker en manipuleren. Meteen daarna worden ze weer slapers, doen normaal, zijn nauwelijks te herkennen. Niet zonder wetenschappelijke instrumenten.

De grote bedriegergroepen werken samen. Ze schudden de bomen. Ze spelen samen. Ze spelen met de maatschappij.

Tekstvak: NOM

Movement

van de kwetsbare maatschappij

Le4

A40

A   B   C   Co  F  Jo   Le   P  W