MM

WF

NL

A13

A14

IQ-Party

Genocides

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

W8

A11

A12

A10

Bekijken wij eens de genociden uit de geschiedenis en vragen wij:  “Wie waren de daders?Zo komen wij misschien erachter, welke partij de nieuwe genocide in planning en in voorbereiding heeft. En hoe serieus wij het moeten nemen. De planningen zijn natuurlijk geheim. Maar niet geheim genoeg, want enigen praten altijd. Daardoor weten wij met andere oplettenden van het gebeuren.

Een van de oudste genociden uit de bekende geschiedenis is de volkenmoord op de Burgunders, een Germanenvolk, dat aan de Boven-Rijn woonde. Het werd door een groot heer op paarden onder Attila, de Hun, in 436 bijna totaal vernietigd. Mannen, vrouwen, kinderen werden gedood. Bijna allen!

Genocide is vandaag weer een thema,

omdat een nieuwe genocide in voorbereiding is:  een MEGA-genocide.

De daders waren de Hunnen. Ze noemden zich zelf “de Askinasi’s” en kwamen uit een streek tussen Kaukasus, Black Sea/Don en Caspian Sea/Wolga. De Hunnen waren een menge-ling uit verschillende Mongolen-stammen en verschillende Turkvolkeren. Later kwamen er ook kruisingen tussen Hunnen en Oostgoten daarbij. Op jonge leeftijd was hun koning Attila enige jaren in Rome. Dus zijn er beschrijvingen en beelden van hem. Attila was geen Mongool en had geen trekken van een Oostgoot. Hij was lid van een Turkvolk. Attila, de Hun, koning en gevreesde dictator, die zijn heterogene troepen met ijzeren vuist samen-hield, was verantwoordelijk voor het bloedbad, voor de genocide op de Burgunders.

 

Gedurende meerdere eeuwen heersten de Hunnen over heel Azië. In 375 vielen ze ook Europa binnen en heersten, op hun snelle paarden militair niet te verslaan, tot 451 ook over Europa. Hun bloeddorst en hun vernielingsdrang waren ongekend. Neergebrande of verwoeste dorpen en steden kenmerkten de weg van het Askinasi-heer, het Hunnen-heer ( ‘De Hunnen’  betekent  ‘de Duivelse mensen’). Wandaden gedurende 75 jaar (375-451) !

 

Opgeschrikt door de genocide op de Burgunders en verdere extreme bloeddaden stelden de Romeinen, de Galliers (de Fransen) en de Germanen (de Duitsers) eindelijk een verenigd groot heer samen en versloegen Attila in Augustus 451 op de Katalaunische Velden (gelegen in Frankrijk).             Please go on reading on the webside www.beo-beo.org/a44.htm !

 

Normality Movement

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

A44

Attila vluchtte en stierf 453 nC in Hongarije.  Een groot deel van de duivelse Askinasi’s stroomde daarna terug naar hun rijk aan de Kaukasus en leefde daar onder nieuwe koningen. De Hunnen-koningen waren er de heersers en beheersten vanuit dit homeland ook  grote aangrenzende gebieden in Zuid-Russland. Tot 1367. Toen kwam Dschingis Khan vanuit het oosten en verdreef alle Askinasi’s richting het westen, richting Europa. Ook andere volken vertrokken uit hun gebieden, daaronder de Oost– en de Westgoten. De “Volksverhuizing /Völkerwanderung” kwam op gang. Zo verloren de Askinasi’s hun koninkrijk. Anders dan de Oostgoten, die in een grote stoet vertrokken en uiteindelijk in Noord-Italie, in Tirol en in Oostenrijk terechtkwamen, vertrokken de Askinasi’s opgesplitst in kleine groepen. Onder foute namen sijpelden ze Europa binnen. Ze verspreidden zich over alle Europese landen, kozen daar nieuwe namen, namen met betekenis in de taal van het nieuwe land, o.a. bloemen-namen, dieren-namen, steden-namen. Met de wens, een nieuw koninkrijk te stichten en daar samen te gaan leven, hielden ze door uitgebreide onzichtbare netwerken contact met elkaar. Bij het bevolken van Amerika waren vele Askinasi-nazaten erbij. In Amerika speelden en spelen ze een gewichtige rol.  

 

Via een nieuwe genocide wilden de Askinasi’s dan later voor hun nieuw koninkrijk een heel groot gebied in Centraal-Europa leeg vegen van mensen. Maar die poging mislukte. Via manipulatie konden ze de schuld voor het al begonnen massa-sterven (ca. 10 miljoen mensen kwamen om) voor de ogen van de wereld afwentelen op anderen. Tot vandaag.

 

Toch daartussen liggen nog twee andere genociden, de eerste van hen uit 1915 in Klein-Azië. Bespreken wij eerst die!

 

De 1915-genocide. 1915 pleegden Turken en Koerden samen genocide op de grotendeels roodblonde en blauwogige Armeniërs. De Koerden behoren ook tot de Turkvolkeren. Binnen een paar dagen heeft het Osmanisch-Turkse heer, geholpen door Koerden, rond 1.5 miljoen Armeniërs afgeslacht. Rasse-motieven zijn duidelijk.

Daders van de 1915-genocide op de blauwogige Armeniërs: Turkvolkeren. Van 2 genociden, 436 nC en 1915 nC, die in de geschiedenisboeken staan, zijn de daders Turkvolkeren.

 

De genocide-instinct lijkt in Turkvolkeren sterk aanwezig te zijn.

 

Kleinkinderen van de daders van 1915 lopen vandaag in grote getale in Europese landen rond, onder blauwogige ‘gastvolkeren’. Ze zijn druk daarmee bezig, daar grootfamilies te stichten: iedere generatie meer hoofden. Hoe zinvol is dit?  Hoe noodzakelijk is dit?

De meeste bewoners van die Europese landen hebben een slecht gevoel daarbij. Er is ook politiek protest. En toch gebeurt het! Wie helpt, deze probleem-ontwikkeling niet stoppen te laten? Wie helpt, ze in gang te houden ? 1

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Over deze ontwikkeling bevraagd, geeft een hooggestelde NL-politicus interessante antwoorden, beschreven in een brief aan de Nationale Ombudsman.

Lees  www.beo-beo.org/le4.htm !

Een derde genocide staat in de geschiedenisboeken: de Holocaust, de volkenmoord op de Europese Joden. Wie waren de daders?  Weet u het? Iedereen “weet” het:  ‘De daders waren de Duitsers!’ staat in de geschiedenisboeken. Of, een beetje ingeperkt:  ‘De daders waren de Nazi-Duitsers, een deel van de Duitsers!’  Maar dat is fout. Dat is geschiedenis-verval-sing. De vervalsing kon gebeuren, omdat de Duitsers na de verloren Hitler-oorlog geen pers en geen stem hadden en de pers van de overwinnaars het inhamerde:

“De Duitsers hebben de schuld!”

 

Maar wat zijn de feiten?

Tussen 1942 en 1945 werden Joden van Hitlers Gestapo en SS-troepen ‘s nachts uit hun woningen gehaald en in ‘Arbeitslager’ afgevoerd. Dat werd meer en meer bekend. Vele joden waren ongeliefd. Ze golden als sluw en oneerlijk. Een deel was geliefd en kreeg hulp. De anderen gingen in ‘Arbeitslager’. Naja, dat was ongewoon, maar het was oorlog. Was bekend, dat de ‘Arbeitslager’ vreeslijke vernietigingskampen waren? Nee! Dat er grootschalig massamoord werd gepleegd, was niet bekend. Dat werd eerst na de oorlog bekend.  Hoe kan men de dader van iets zijn, als men niet eens weet, dat het gebeurde en het eerst achteraf hoort?  Niet te spreken daarvan, het gedaan te hebben.

 

En ook: In KZs als Auschwitz en Sobibor werden Joden niet alleen gedood. Het was nog veel gruwelijker: Ze werden langdurig gemarteld, door dwangarbeid bij ondervoeding uitgeput en daarna gedood. Zo’n Duivelse dodingprocedure kunnen alleen sadisten verzinnen. Zijn dat karaktertrekken van het Duitse volk? Nee! 

Als de Duitse bevolking geweten had,  wat er in Auschwitz gebeurde, ze zouden massaal in opstand gekomen zijn en de deportatie van de joden gestopt hebben.  Duitsers zijn behoorlijk normaal. Ze hebben geen genocide-instincten.

De Duitsers waren de daders niet! Wie dan wel?

De Nazi-Duitsers? Nee, ook niet.

Het was een groep van personen, die in Duitse uniformen rondliepen.  

Maar wie waren die ? :  Askinasi’s in Duitse uniformen, (bijna) niet te onderscheiden van Duitsers. Ze leven tussen de Duitsers zoals Askinasi’s tussen Engelsen, Fransen en Amerikanen leven. Zoals vissen in het water! Ze herkennen elkaar, maar worden door de anderen niet gezien. Zelfs vandaag is dat grotendeels nog zo, ofschoon wij vandaag Internet hebben en ons uitvoerig kunnen informeren. Wij kunnen met herkenningcriteria werken (namen, lichaammerkmalen, … , gedrag). Toen bestond Internet nog niet. De Under-Cover-Askinasi’s waren toen nog veel moeilijker te zien dan nu. Ze hadden grote speelruimte en konden de KZ’s organiseren, oprichten en bedrijven, indien een paar kopstukken van het dictatorbewind hun placet gaven. En die waren er en deden het: 

1.. Hitler zelf, die een kleinzoon van een Rothschild-Askinasi was, een Jodenhater, Eichmann* en een kleine groep andere Askinasi’s in hoge functies.

Deze waren de daders, niet de Duitsers.

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Ze kregen hulp van een Askinasi-groep, die extra uit US-Amerika kwam, om met hun vakkennis Hitler’s dictatuur te versterken en zulke speciaal-taken aan te pakken, die belangrijke tussenstappen waren in hun grote plan, dat  - zie later - nog veel verder ging.

Het KZ Auschwitz lag buiten de Duitse grenzen, afgegrendeld en verborgen. Dat zegt al iets: De zieke activiteiten daar zo lang mogelijk verborgen houden voor de Duitse bevolking!

Hitler was ein kleinzoon van een Askinasi, een onechte kleinzoon van een Rothschild uit Wenen. Sinds wanneer precies hij dat heeft geweten, is niet bekend. Bekend is, dat 1944 zijn biograaf Müller het hem heeft verteld. Müller was er achter gekomen. Hij kreeg de opdracht, daarover te zwijgen. Kort na oorlogseinde, in de zomer 1945, Hitler was spoorloos verdwenen, heeft Müller zijn vondst in de krant ‘Neues Deutschland’ weten te publiceren. Dat is een feit. Daarna viel het doek. De schuld-propaganda wiste alle feiten. “Hitler een Askinasi”, dat paste niet bij de gewilde ‘schuld van alle Duitsers’. Hitler’s lijk –zijn gebit was bekend- werd nergens gevonden. Ook Eva Braun verdween spoorlos. De geheime dienst van Rusland zegt:  ‘Hitler is eind april 1945 samen met Eva Braun naar Argentinië verhuisd’. Als dat klopt, dan was Hitler een Trojaans paard met opdracht, Duitsland te ruinerenHit). Vele weinig bekende, maar onbetwistbare feiten bevestigen dit beeld. Vandaag is Duitsland in de hand van Askinasi-machthebbers, vooral achter de schermen. Achter de schermen heersen grof onrecht en harde verdringing in Duitsland. Daarbij speelt een sterke tak van het grote Rothschild-clan een gewichtige rol, in de banken-sector, in de industrie, in de energie–concerns, in politie en het leger, onder de rechters, in de media. 

 

Hitler was een Rothschild-Askinasi. Een groot deel van de SS bestond uit Askinasi’s. Er waren Askinasi’s uit USA gekomen en uit het grote internationale Askinasi-netwerk, om te helpen, Hitler’s dictatuur op te bouwen en sterk te maken.

 

Wat was nu het motief van de Askinasi’s, om de Europese Joden te vernietigen in geocide-KZ’s, gecamoufleerd als “Arbeitslager”? Een uitspraak van een geboren US-Askinasi, die al decennia in Duitsland  leeft en werkt, kan licht daarop werpen:  “Wir wollten die Euro--ischen Jagdgründe für uns haben. Darum haben wir die EU-Juden umgebracht. Nach gewon-nenem Krieg haben wir dann den Deutschen, den Kriegsverlierern, die Schuld gegeben.”

Volgens dit statement werd de hele Holocaust-actie in US-Askinasi-kringen bedacht en van daar uit slim ingekleed. Indien dit zo is, dan is het waarschijnlijk, dat ook de hele Hitler-oorlog door dezelfde krachten werd georganiseerd. Dan zaten ze al langer daar op iemand als Hitler te wachten, om hem dan te steunen en als werktuig te benutten voor hun doelen. Met deze verklaring vallen vele stukken van het puzzel op hun plek. Dit verklaart zelfs de geheime dieselolie-leveringen uit Texas voor Hitlers tanks via schepen en haven in Italie DiO. Deze leveringen behoren tot de harde feiten. “Oorlogpartij levert bedrijfmiddelen voor de wapen-systemen van oorlogtegenstander” is een behoorlijk raar verhaal. Bij fout-spel-achtergrond, slim ingekleed door het wereldwijde Askinasi-netwerk, is het toch mogelijk!

 

“Wir wollten die Euro-päi-schen Jagdgründe für uns haben!”: wat betekent dat? : Vele joden beoefenden een bepaalde soort van jacht (jacht op geld). Ze werkten in ‘jachtgroepen’ sluw samen, om zich via bedrog te verrijken. (daarom waren ze zo ongeliefd). Vele US-Askinasi’s werkten met dezelfde jachtmethode in USA, wilden uitbreiden naar Europa en tevoren de concurrentie laten verdwijnen:  hun motief voor het afslachten van de concurrentie.

 

Maar de US-Askinasi’s deden meer dan alleen het gewenste EU-jachtgebied leeg ruimen van andere jagers: de EU-Joden werden in de KZ’s niet snel gedood, maar eerst ook nog lang-durig gruwelijk gemarteld! Waarom? Sadistengenot vergaren! Waar vinden wij dit terug?

1500 jaar later, nu, vinden wij hetzelfde bij hun nazaten, de Askinasi’s van nu, die hun gevangenen, de EU-Joden, niet snel doden, maar tevoren nog gruwelijk martelen. Sadisten-genot is onweerstaanbaar lekker! Kennelijk wordt de hersenziekte door de eeuwen en door duizenden jaren erfelijk doorgegeven. Vandaag uit ze zich, waar Askinasi’s in grote under-cover-groepen leven, nog altijd, maar wel in andere vormen: ze moeten voorzichtig zijn en veinzen. Veinzen kunnen ze behoorlijk goed. Veinzend zijn ze bijna onzichtbaar (zie B10).

 

De Duitsers zijn dus niet de daders van de Holocaust. De daders zijn weer Turkvolkeren: Askinasi’s. In de Holocaust-KZ’s hebben ze 2 miljoen slachtoffers gemaakt.

 

 Part 1 Please go on reading  part 2

 

 

 

 

 

 

 

o

r

a

ty

N

Normality

l i

A32

Pa1

Van de Askinasi-heerscharen om 380 nC wordt verteld, dat ze geregeld sadistengenot vergaarden door in de dorpen kinderen voor de ogen van hun ouders bij de voeten te pakken, ze rond te  slingeren, hun hoofden op stenen te verpletteren en dan groepsgewijs lachend de ontzetting van de ouders te observeren. Pure duivels, gebrandmerkt door de hersenziekte sadisme!  Zo verdienden ze  de naam ’de Hunnen’, de duivels

2

3

4

5

Part 1

A

P1

P2

P4

P3

P6

P5

and the

doers

 

History, based on facts.  Part 1

Vragen wij dan ook meteen: ‘Is er misschien een ziekte in het spel, dat sommige (zieke) groepen herhaaldelijk genocide plegen, en andere (gezonde) groepen niet. Zo ja: om welke ziekte gaat het?’

P1  .  P2  .  P3  .  P4  .  P5  .  P6

sc3

sc4

sc1

sc2

sc = scenario

A

B

C

PK

PP

Read  A1, A3, A5, A6.  It belongs all together.   www.A1.IQ-Party.eu ,    www.A6.IQ-Party.eu