xhtmlc

BEO–actueel

DE

GB

NL

B

A

W

B  A  W

BEO - Bond Eerlijke Overheid

Beinahe-Mordopfer,

noch rechtzeitig gewarnt

Mordopfer,

nicht rechtzeitig gewarnt

Gunther Niessen, Albatross-Uitvinder

Op 24.3.2011 is uitgelekt, dat GN op nr.1 van

de sluipmoordlijst van de olie-industrie staat

    meer op: www.beo-beo.org

die gisteren (21.mei 2011) door Zembla-TV onder vuur werd genomen

in verband met Fukushima en Borsele II, is schuldig aan het onderdrukken  van

cheap-clean-Energy-technieken, schuldig aan liegen en manipuleren op alle niveaus.

 2009 heeft hij voor 300 mensen verteld, dat de wind stil valt, de planten niet meer worden bestuift en dan een grote hongersnood komt, indien de krachtige nieuwe Albatross-windmolens (zie film op www.beo-beo.org ) van de Delftse uitvinder Gunther Niessen worden gebouwd en ingezet (bericht in studentenkrant Delta, TU Delft).

 

Het is nog 1/2 jaar tot 2012. Als de leugenstapel van de kern-, kolen- en olie-industrie te slippen begint, dan is er geen houden meer aan. Wij zien het begin.

 

Wat denkt u van afzetten van de gewetenloos liegende hoogleraar?

 

 

Stanley Meyer, Erfinder der H2-Zelle

Ermordet am 24.3.1998. Er war kerngesund (siehe Photo). Freunde waren Zeugen, als er während eines Essens in einem Restaurant vergiftet tot umfiel.

B1

B2

B3

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A10

A13

A14

A15

A16

A18

A19

A17

A20

BEO - Bond Eerlijke Overheid

PS:  De aanval van BEO op Tim van der Hagen is geen aanval op zijn persoon, maar op de ziekte, die in hem schuil gaat: een defect leedvermaakcentrum en daarom ontzettend veel plezier in schade. Zijn vreemde constructie van een hongersnood maakt het waarschijnlijk, dat toen zijn plezier om schade door een hongersnood draaide en vandaag nog draait. Voor kenners van de geschiedenis: Morgenthau-plan. Herhaling van een aanval volgens het Morgenthau-Plan. Deze aanval werd in zijn groep gediscuteerd (anderen uit zijn groep hadden het toen ook daarover).  De druk van het zieke plezier en de voorvreugde is dan zo groot, dat hij in intervallen een ventiel nodig heeft. En dan doen intelligente personen ontzettend stomme uitspraken: 300 toehoorders hebben spontaan gelachen! 

 

Kernsplitsings-reactoren kunnen grootste schade maken, meer dan Tschernobyl en Fukushima samen. Daarom moeten meer daarvan komen! Ze mogen niet overbodig worden gemaakt door cheap-clean-energy-technieken. Daarom moeten ccE-technieken slecht gemaakt en hard onderdrukt worden! Kerncentrales moeten natuurlijk alleen bovengronds inherent onveilig gebouwd worden zoals Borsele II en Borsele I, zoals ook wereldwijd alle anderen gebouwd zijn. Want met wegvallende koeling beginnen alle problemen en catastrofen. Bij bouw ondergronds kan men eenvoudig de waterkraan opendraaien en de put onder water laten lopen. Dan is een uitgroeien tot een GAU en een Super-GAU niet mogelijk. Juist die is gewild. Want de schade en de schrik van de anderen zien is toch zo’n kostelijk plezier. De “volgende winter” en de volgende GAU komen zeker. Dus kan men al vooraf genieten. 

 

Tim van der Hagen behoort tot een groep van machtige TU-functionarissen met dezelfde onzichtbare ziekte. Ook anderen uit die groep hebben (in andere contexten) vreemde uitspraken gedaan en meer nog: daarbij ook het zieke plezier meer dan duidelijk laten zien. Intussen hebben ze laten doorschijnen, dat ze spijt daarvan hebben. Want BEO heeft deze gebeurtenissen en uitbarstingen rustig wetenschappelijk geprotocolleerd en de protocollen op Internet geplaatst.

Het gaat niet daarom, zieke mensen te kwetsen. Het gaat daarom, de gevaar te analyseren.

Wat de bond BEO stelt, kan hij ook hard maken.

Wetenschappelijke observatie over jaren heen: daarin zit kracht!

 

Over de ziekte zijn 3 dingen te zeggen, twee negatieve, een positief: 

1.. Negatief:  de ziekte  is verder verspreid dan de gewone burger denkt. De ziekte is bijna onzichtbaar en de zieken veinzen. In het bijzonder doen ze heel vriendelijk, wat ze niet zijn. Op kleine verschillen letten, echt vriendelijk en fout vriendelijk! Ze lachen vaak, ze grijnzen vaak en hebben gladde gelaten. De mond is vaak een beetje anders dan bij normale mensen.

2.. Negatief: De ziekte is hooggevaarlijk. Tussen 1900 en 2000 heeft ze indirect waarschijnlijk meer dan 100 miljoen mensen het leven gekost door schadeactiviteiten,  1 miljoen doden per jaar: het leven van de anderen, niet van de zieken. Ze verpesten het leven van de anderen, en ze doden. Wij praten hier dus niet over niets! Clean energy onderdrukken is maar een schadeveld, en dat alleen heeft al grote negatieve gevolgen. Toch de natuur van de ziekte is zo, dat ze alle, werkelijk alle mogelijkheden uitputten, om schade te maken en het veinzend te genieten. Grote oorlogen stimuleren en zelfs organiseren behoort voor sommige groepen van zieken ook daarbij. In normaal geval zijn groepen van zieken gespecialiseerd in schade maken in bepaalde velden. Ze benutten vakkennis en networking. Vakkennis is een bron van voorsprong. Netwerken is een tweede bron van voorsprong. Dat maakt ze dubbel sterk en extra gevaarlijk.

3.. Positief:   Door een heel kleine ingreep kan men de ziekte verwijderen. De effecten van maar één schakelaar, die niet schakelt, zijn te compenseren. Dan worden uit personen, die in staat zijn, de vreselijkste dingen te doen, heel normale mensen.

 

Wie de BEO-website met aandacht leest, ziet: een groot deel daarvan draait om de taak, de gevaarlijke sad-ziekte te laten verdwijnen, bijvoorbeeld A1, Actueel A1 .

 

BEO staat in contact met de redactie van Zembla-TV .

 

“Kerncentrales verkopen do je zo!” was de titel van de Zembla-uitzending.   Daarin zegt Prof. Rotmans, R’dam: “Techneuten zoals Van der Hagen hebben een ‘blinde vlek’ voor de enorme risico’s.

Toch het ISO-Instituut in Delft, verbonden aan BEO, komt tot een ander conclusie:

Bepaalde techneuten zoals Van der Hagen hebben geen blinde vlek, maar een hete lustvlek op hun netvlies ten aanzien van de enorme risico’s van kernenergie. Natuurlijk veinzen ze. De hete plek verklaart de contradicties zeer veel beter dan de blinde vlek.

Tot vandaag kan men wel van een blinde plek van vele burgers praten ten aanzien van de zieke groep, haar infiltratie van machtposten, haar maken van schade en haar voorbereiden van verdere schade.

Goed journalistiek onderzoek zoals nu door Zembla krast de situatie open: laat de contradicties zien en de foute voorspellingen van de high-tech-wetenschapper van der Hagen en zijn vervlechting  met machtsgroepen en het grootkapitaal. Wetenschappelijk langtijd-breedveld-dichtbij–onderzoek krast nog dieper: observatie van vd Hagen over jaren heen, dichtbij: aanwezigheid bij veel van zijn acties en speaches, zijn ingebonden zijn in een groep van TU- machtspersonen, die veinzend zieke trekken verhullen, onthult, dat ook vd Hagen veinst, dat de lustziekte ook in vd Hagen aanwezig is, dat hij die hete lustplek op zijn netvlies heeft.

Als journalistiek en wetenschap nu samengaan, dan komen wij snel stappen verder. Dat gaat ook gebeuren, want 2012 is dichtbij. Dan krimpt de blinde vlek bij het grote publiek en wordt de kans op een helende actie groter: Afzetten van vd Hagen en ander zieken. Na een kleine ingreep, die hem van de gevaarlijke lustziekte bevrijdt, mag vd Hagen  weer aan de slag.

 

 

www.beo-beo.org/A17.htm

De hoogleraar Tim van der Hagen

Zie ook tekst beneden!

xhtmlc

Voorstel van GN:

Reconstructie van de cCE-technieken van vier vermoorde uitvinders, daaronder die van Stanley Meyer.